PRIJAVA KORISNIKA Korisničko ime:  Lozinka: 
Zaboravili ste password? Novi korisnik

Javni natječaji - Financijske usluge

Naslov Objavljeno
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA NABAVA DUGOROČNOG KREDITA U VISINI OD 1.000.000,00 KUNA   28.03.2014
KRATKOROČNI KUNSKI REVOLVING KREDIT - GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.   27.03.2014
Usluga nabave kredita namijenjenog za sufinanciranje projekta Biciklističke staze u sklopu IPA Programa prekogranična suradnja Mađarska-Hrvatska   27.03.2014
REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA HRT-a ZA 2013. GODINU   27.03.2014
DUGOROČNI KREDIT ZA SUFINANCIRANJE RADOVA SANACIJE PROMETNICA DO RIJEKE MURE   27.03.2014
USLUGA NABAVE DUGOROČNOG KREDITA ZA NABAVKU: NAVALNOG VATROGASNOG VOZILA   27.03.2014
Radovi na uklanjanju nanosa iz akumulacije Kuštrevac u svrhu osiguranja vode za sustav navodnjavanja Ramanovci - Bektež - I. faza   27.03.2014
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Radovi na uklanjanju nanosa iz akumulacije Kuštrevac u svrhu osiguranja vode za sustav navodnjavanja Ramanovci - Bektež - I. faza   27.03.2014
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Radovi na uklanjanju nanosa iz akumulacije Kuštrevac u svrhu osiguranja vode za sustav navodnjavanja Ramanovci - Bektež - I. faza   27.03.2014
Radovi na uklanjanju nanosa iz akumulacije Kuštrevac u svrhu osiguranja vode za sustav navodnjavanja Ramanovci - Bektež - I. faza   26.03.2014
Nabava Microsoft licenci za korištenje softverskih proizvoda i usluga za potrebe Ministarstva financija - Porezne uprave   26.03.2014
Usluge osiguranja, pratnje i prijevoza novčanih pošiljaka iz naplatnih kućica u Brestovi i Porozini   26.03.2014
Usluga financijskog leasinga radi nabave novog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje, sabijanje i prijevoz komunalnog i reciklažnog otpada, zapremnine sanduka nadogradnje od min 5 m3   26.03.2014

  7    8    9    10    11    12    13    14    15    16