PRIJAVA KORISNIKA Korisničko ime:  Lozinka: 
Zaboravili ste password? Novi korisnik

Javni natječaji - Financijske usluge

Naslov Objavljeno
Usluge izrade studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Špišić Bukovica, Gradina i Suhopolje za sufinanciranje iz fondova EU   05.03.2015
FZOEU: Javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetske učinkovitosti u industriji   05.03.2015
Priprema zalihe infrastrukturnih projekata   05.03.2015
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Usluge izrade studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Špišić Bukovica, Gradina i Suhopolje za sufinanciranje iz fondova EU   05.03.2015
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Usluge izrade studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Špišić Bukovica, Gradina i Suhopolje za sufinanciranje iz fondova EU   05.03.2015
Usluga osiguranja imovine i osiguranja od odgovornosti HZMO-a   04.03.2015
Nabava dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta izgradnje IV i V faze kanalizacijskog podsustava Preko- otok Ugljan u okviru Programa IPARD mjera 301   03.03.2015
Rabljena kombinirka (rovokopač i utovarivač) na financijski leasing   03.03.2015
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Dugoročni kunski kredit za financiranje kupnje nekretnine u vlasništvu Marca Pejacsevicha, k.č.br.1712/3 u k.o.Našice, u ZK ulošku 5111 označenu kao “Dvorac Pejačevičev trg”   03.03.2015
Javni natječaj poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje zahtjeva za kreditiranje prema Programu "Kreditom do uspjeha 2014?   02.03.2015
USLUGA DUGOROČNOG KREDITA U IZNOSU OD EUR 140.000.000,00 ZA POTREBE FINANCIRANJA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA DRŽAVNIH CESTA I PODMIRENJE KREDITNIH OBVEZA U 2015. GODINI   27.02.2015
Usluga automobilskog kasko osiguranja i osiguranja od automobilske odgovornosti osobnih i dostavnih vozila Financijske agencije   27.02.2015
Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita po Projektu "PODUZETNIČKI KREDITI - 2014" u 2015. godini   27.02.2015

  7    8    9    10    11    12    13    14    15    16