PRIJAVA KORISNIKA Korisničko ime:  Lozinka: 
Zaboravili ste password? Novi korisnik

Javni natječaji - Fotografija i fotografska oprema

Naslov Objavljeno
Isporuka i montaža diodnog lasera za fotokoagulaciju mrežnice sa špalt lampom (1 kom)   22.04.2015
Nabava izrade i isporuke geodetskih i arhitektonskih snimaka za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada Romskih naselja Varaždinske županije u mjestima Gornje i Donje Vratno za građevine manje od 400 m2 i to ukupno za 94 građevine, od toga 67 građevina u mjestu Donje Vratno i 27 građevina u mjestu Gornje Vratno. Predmet nabave detaljno je opisan u tehničkoj specifikaciji koja se nalazi u Prilogu III. Dokumentacije za nadmetanje i čini njezin sastavni dio. U privitku ove dokumentacije se nalazi situacija građevina/zgrada na ORTO FOTO snimku    21.04.2015
Izgradnja hale za laminiranje u Jasenovcu   09.04.2015
Video projektori   25.03.2015
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA opema za definiranje i nanošenje mikrostrukture na tankim filmovima i prateća oprema   23.03.2015
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA opema za definiranje i nanošenje mikrostrukture na tankim filmovima i prateća oprema   23.03.2015
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA opema za definiranje i nanošenje mikrostrukture na tankim filmovima i prateća oprema   23.03.2015
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA opema za definiranje i nanošenje mikrostrukture na tankim filmovima i prateća oprema   23.03.2015
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA opema za definiranje i nanošenje mikrostrukture na tankim filmovima i prateća oprema   23.03.2015
Laboratorijski materijal . PODLOGE, za 2015. godinu   03.03.2015
Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala - filmovi, fotomaterijal, elektrode, kemikalije   26.02.2015
Usluge fotografiranja   26.02.2015
Otkup prava na korištenje digitalnih fotografija na temu "Život - Voda!"   23.01.2015