PRIJAVA KORISNIKA Korisničko ime:  Lozinka: 
Zaboravili ste password? Novi korisnik

Javni natječaji - Fotografija i fotografska oprema

Naslov Objavljeno
Nabava materijala za mikrofilm   18.09.2014
Nabava izrade i isporuke usluge geodetskih i arhitektonskih snimaka za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada Romskog naselja mjesni odbor Josip Rimac u Slavonskom Brodu za građevine manje od 400 m2 i to za 180 građevina. Predmet nabave detaljno je opisan u tehničkoj specifikaciji koja se nalazi u Prilogu III. Dokumentacije za nadmetanje i čini njezin sastavni dio. U privitku ove dokumentacije se nalazi situacija građevina/zgrada na ORTO FOTO snimku Romskog naselja u mjesnom odboru Josip Rimac u Slavonskom Brodu.   17.09.2014
Laboratorijska oprema - foto oprema sa pripadajućom opremom za potrebe TVZ-a   15.09.2014
DIGITALNA KINO OPREMA NABAVA I INSTALACIJA PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“   26.08.2014