PRIJAVA KORISNIKA Korisničko ime:  Lozinka: 
Zaboravili ste password? Novi korisnik

Javni natječaji - Izgradnja prometnica i komunalne infrastrukture

Naslov Objavljeno
Javni poziv agencijama za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave ( ekskurzije )   28.03.2015
Izvanredno održavanje dionice županijske ceste Ž 4100 (od L 42010 do naselja i kroz naselje Donji Lipovac)   06.03.2015
IZVANREDNO ODRŽAVANJE ĐAKOVAČKE ULICE   06.03.2015
REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA ZAHARE   06.03.2015
Izvanredno održavanje dionice županijske ceste Ž 4228 (od Kaniže do Savskog nasipa)   06.03.2015
Dodatne usluge za izradu elaborata o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, idejnih i glavnih projekata, geodetskih i geotehničkih istražnih radova, te provedba upravnog postupka na ishođenju lokacijske i građevinske dozvole za spojnu cestu od mosta "Cetina " na dionici državne ceste D8 Stobreč-Dugi Rat-Omiš na državnu cestu D70, u duljini cca 0,93 km   06.03.2015
Dodatne usluge kompletnog nadzora nad građevinskim radovima na izgardnji drugog kolnika brze ceste Solin-Klis-Sinj (D1) na dionicama: Majdan-Jamani i Jamani-Klis Grlo   06.03.2015
Izgradnja mosta kopno-otok Čiovo s pristupnim cestama i instalacijama   06.03.2015
DOBAVA I DOPREMA DUKTIL CIJEVI S PRIPADAJUĆIM FAZONSKIM KOMADIMA   06.03.2015
IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VODICE-SRIMA-TRIBUNJ   06.03.2015
Automatski jednosmjerni sistem prolaza za putnike   06.03.2015
Pomorsko dobro- građevinsko obrtnički radovi (Sanacija stijenskog pokosa u uvali Havišće u Jadranovu)   06.03.2015
Komunalna djelatnost obavljanja prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Senja   06.03.2015

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10