PRIJAVA KORISNIKA Korisničko ime:  Lozinka: 
Zaboravili ste password? Novi korisnik

Javni natječaji - Izgradnja prometnica i komunalne infrastrukture

Naslov Objavljeno
REKONSTRUKCIJA OBALOUTVRDE U VUKOVARU NA POTEZU UŠĆE VUKE – LUKA VUKOVAR   18.12.2014
Usluga financijskog leasinga za nabavu specijalnog komunalnog vozila za prikupljanje komunalnog otpada s javnih prometnica   18.12.2014
I. faza rekonstrukcije i uređenja obalnog pojasa luke Tisno   18.12.2014
Rekonstrukcija ulice Kralja Tomislava u naselju Njivice   18.12.2014
ZA ČIŠĆENJE KOLEKTORA FEKALNE I OBORINSKE KANALIZACIJE, CCTV INSPEKCIJU I ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI KANALIZACIJSKIH SUSTAVA   18.12.2014
Dovršetak radova na sustavu javne odvodnje Draga III. faza   18.12.2014
ZAMJENA SUSTAVA NAPAJANJA OPREME VODNE I ZASUNSKE KOMORE I ULAZNOG UREĐAJA U HE MILJACKA   18.12.2014
Nabava vodovodnih armatura   18.12.2014
ZAMJENA ELEKTROMONTAŽNE OPREME NA 110 kV DALEKOVODIMA - RADOVI I OPREMA   18.12.2014
Sanacija sustava odvodnje u Termoelektrani Sisak (II. faza)   18.12.2014
Hitne intervencije na objektima po grupama   18.12.2014
Revitalizacija CHE Fužine I.faza   18.12.2014
Nabava polupodzemnih spremnika za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada putem financijskog leasinga   18.12.2014

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10