PRIJAVA KORISNIKA Korisničko ime:  Lozinka: 
Zaboravili ste password? Novi korisnik

Javni natječaji - Izgradnja prometnica i komunalne infrastrukture

Naslov Objavljeno
Sanacija nerazvrstane ceste prema Dunavu u Sotinu   24.10.2014
Usluge istraživanja kakvoće vode i nanosa u Mrtvom kanalu u Rijeci   24.10.2014
Modernizacija Ulice II. poljski put   24.10.2014
Rekonstrukcija ulice Krste Špoljara   24.10.2014
IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U ODVOJKU ULICE I. ČULINEC   24.10.2014
IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU VIDOVEC - ISTOČNO OD POTOKA   24.10.2014
Izgradnja oborinske odvodnje Ulice Špiljavac s pješačkom stazom u Puli   24.10.2014
PE-HD VODOVODNE CIJEVI DN 20-160mm   24.10.2014
Izgradnja glavnog dovodnog cjevovoda nizvodno od Zemunika Gornjeg, V faza   24.10.2014
Rekonstrukcija plinskog čvora (PČ) Kozarac   24.10.2014
Izrada glavnog i izvedbenog projekta i elaborata o inženjersko-geološkim, hidro-geološkim i geotehničkim istražnim radovima za magistralni plinovod Split - Ploče DN 800/75   24.10.2014
Izrada izmjene idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje III etape Radničke ceste-zona nadvožnjaka željezničke pruge   24.10.2014
Radovi na stalnom graničnom prijelazu za pogranični promet Svilaj   24.10.2014

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10