PRIJAVA KORISNIKA Korisničko ime:  Lozinka: 
Zaboravili ste password? Novi korisnik

Javni natječaji - Izgradnja prometnica i komunalne infrastrukture

Naslov Objavljeno
Izrada tehničke dokumentacije (geodetski projekt, idejni projekt) za cestu Milna - Malo Grablje - Velo Grablje   30.07.2014
Nadogradnja postojećeg informacijskog sustava održavanja cesta (ISOC) Županijske uprave za ceste Istarske županije na sustav gospodarenja cestama   30.07.2014
Rekonstrukcija prometnice ŽC 3215 s izgradnjom nogostupa   30.07.2014
Usluga financijskog leasinga za nabavu specijalnog komunalnog vozila za prikupljanje komunalnog otpada s javnih prometnica   30.07.2014
Ulaganja u rekonstrukciju prometnice od raskrižja D8 - ulaz Plat do hotela Plat II faza   30.07.2014
Nabava robe putem financijskog leasinga_POLJOPRIVREDNI TRAKTORI I PRIKOLICE   30.07.2014
Sanacija i nastavak rada odlagališta Griža, faza I: izgradnja pretovarne stanice sa pripadajućim platoom, potpornim zidovima, nadstrešnicom, ulazno-izlaznom zonom sa pratećim objektima i servisnom cestom za pristup pretovarnoj stanici   30.07.2014
Usluge u vezi s kanalizacijskim muljem(čišćenje kanalizacije i vodnih građevina)   30.07.2014
Izgradnja nove plohe za sanitarno odlaganje otpada   30.07.2014
STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD SANACIJOM ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA NA AUTOCESTI A4 ZAGREB - GORIČAN, OD KM 79+500 DO KM 88+500 (LIJEVO), DIONICA POPOVEC - SVETA HELENA   30.07.2014
REKONSTRUKCIJA SPOJNE CESTE CELINE SAMOBORSKE - SAVRŠČAK   30.07.2014
IZGRADNJA INFRASTRUKTURE GRUPA I: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U SUPETRU U ULICAMA: 1.BIOKOVSKA II. FAZA 2.DOLAC, ISPOD TRAFOSTANICE 3.GAJA BULATA – VRH JUŽNI OGRANAK 4.PUT VIŠĆICA DIO 5.ZAPADNI DIO PUT ISELJENIKA SA SPOJEM NA ANTE MIHANOVIĆA GRUPA II: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U SPLITSKOJ U ULICAMA: 1.OGRANAK ULICE FORTICA 1. SA SPOJEM NA ULICU RIVA (IZNAD PLAŽE “BOK”) 2.OGRANAK PREMA STANISLAVU FRANČIĆU NA KRNJEM RATU   30.07.2014
DODATNI RADOVI NA IZGRADNJI CRPNE STANICE I DOVODNOG CJEVOVODA SUSTAVA NAVODNJAVANJA VALTURA   30.07.2014

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10