PRIJAVA KORISNIKA Korisničko ime:  Lozinka: 
Zaboravili ste password? Novi korisnik

Javni natječaji - Protupožarna zaštita

Naslov Objavljeno
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROTUPOŽARNOG ELABORATA ZA GRADNJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA IZ PLANA MALIH KOMUNALNIH AKCIJA GRADSKE ČETVRTI SESVETE   28.05.2015
Nabava novih vatrogasnih aparata, vatrogasnih crijeva i mlaznica   28.05.2015
Jednogodišnja nabava usluga u svezi zaštite od požara   28.05.2015
Vatrogasna cisterna   27.05.2015
Protupožarna zaštita   27.05.2015
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROTUPOŽARNIH ELABORATA ZA IZGRADNJU VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ODRANSKOM OBREŽU ULICA KRČEVINE I KUPINEČKOM KRALJEVCU ULICA ŠTRPET II. ODVOJAK   27.05.2015
Usluge periodičnih servisa stabilnih automatskih sustava za gašenje požara aerosolom - Bonpet tekućinom, te nabava aerosola Bonpet tekućine   27.05.2015
USLUGE SERVISA OPREME I UREĐAJA ZA ZAŠTITU DIŠNIH ORGANA VATROGASACA, KOMPRESORA I MJERNIH UREĐAJA   27.05.2015
Održavanja vatrozida redundantnog   26.05.2015
Izrada projektne dokumentacije i protupožarnih elaborata za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Odranskom obrežu ulica Krčevine i Kupinečkom kraljevcu ulica Štrpet II. odvojak   25.05.2015
Periodični pregled, unutarnji pregled te servis i rezervni dijelovi vatrogasnih aparata uključivo rad, najam opreme za održavanje vatrogasnih vježbi rukovanja vatrogasnim aparatima   25.05.2015
Gradnja odjela fizikalne terapoje OŽB Vukovar   22.05.2015
Servis stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara   21.05.2015

  1    2    3    4