Feedback

Javna nadmetanja za područje Građevinski materijal i beton

Na stranici tenderi.hr pronaći ćete najveću listu tendera za građevinski materijal. Bez obzira da li se Vaša tvrtka bavi samo izradom i distribucijom betona, izradom cigle, prodajom pijeska, izradom i prodajom keramičkih pločica ili prodajom cijevi, ovdje možete pronaći tendere koji odgovaraju Vašim zahtjevima.

Koristeći niz ključnih riječi i CPV kodova nastala je ova lista izabranih novih objava javnih nadmetanja između velikog broja nadmetanja koja se svaki dan objavljuju u Hrvatskoj.

Tenderi.hr rado će Vam pomoći pronaći točno one tendere za građevinski materijal u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vrijeme 7-dnevnog besplatnog testa možete procijeniti kakvu Vam podršku tenderi.hr mogu pružiti u procesu odabira tendera!

278 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 28)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Kameni materijal za izgradnju i održavanje šumskih prometnica 03.04.18 03.05.18 Grad Zagreb
Cijevni pribor i armature 19.04.18 24.04.18 Grad Zagreb
Nabava drobljenog kamena 19.04.18 30.04.18 Bjelovarsko-bilogorska županija
Građevinski radovi na uređenju i asfaltiranju parkirališta na 23 parkirališna mjesta 19.04.18 Varaždinska županija
Potrošni materijal za endoproteze kuka, koljena, ramena 8 grupa 05.04.18 25.04.18 Istarska županija
Izgradnja i opremanje betonskog platoa za odlaganje stajnjaka i gnojnice 1 18.04.18 04.05.18 Osječko-baranjska županija
Mobilna skid jedinica za komprimiranje plina na bušotini Molve - 35R 19.04.18 Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Istarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija
Nabava i isporuka građevinskog i instalaterskog materijala te sanitarne opreme u svrhu obnove i izgradnje 50 oštećenih i uništenih obiteljskih kuća na području Bosne i Hercegovine 19.04.18 Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Istarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija
Izgradnja vodoopskrbnog podsustava Majkovi - Dubravica 16.03.18 06.04.18 Dubrovačko-neretvanska županija
Kameni materijal za nasipavanje makadamskih cesta 17.04.18 27.04.18 Karlovačka županija

Kameni materijal za izgradnju i održavanje šumskih prometnica

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Cijevni pribor i armature

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Nabava drobljenog kamena

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Građevinski radovi na uređenju i asfaltiranju parkirališta na 23 parkirališna mjesta

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima

Potrošni materijal za endoproteze kuka, koljena, ramena 8 grupa

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izgradnja i opremanje betonskog platoa za odlaganje stajnjaka i gnojnice 1

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Mobilna skid jedinica za komprimiranje plina na bušotini Molve - 35R

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima

Nabava i isporuka građevinskog i instalaterskog materijala te sanitarne opreme u svrhu obnove i izgradnje 50 oštećenih i uništenih obiteljskih kuća na području Bosne i Hercegovine

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima

Izgradnja vodoopskrbnog podsustava Majkovi - Dubravica

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Kameni materijal za nasipavanje makadamskih cesta

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)