Feedback

Javna nadmetanja za područje Komunalni poslovi

Ova pretraga daje tendere vezane uz komunalne poslove, smeće, otpad, okoliš, čistoća, kanalizacija, javni toalet, javni WC, voda, plin, vodovod, cjevovod, plin, vrelovod, cijevovod, grobarske usluge, održavanje groblja.

855 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 86)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnom stanicom i vodoopskrbna mreža sustava Novi Vinodolski - cjevovodi u sklopu nautičke marine 11.05.17 02.06.17 Primorsko-goranska županija
Usluga stručnog nadzora te usluga koordinatora II nad radovima sanacije odlagališta komunalnog otpada Karepovac 26.06.17 14.07.17 Splitsko-dalmatinska županija
Nabava komunalnog vozila-cestovna čistilica a putem financijskog leasinga 21.06.17 10.07.17 Brodsko-posavska županija
Usluge deratizacije i dezinsekcije 20.06.17 11.07.17 Grad Zagreb
Izgradnja poslovno-prezentacijske zgrade s uređenjem okoliša 16.06.17 05.07.17 Požeško-slavonska županija
Vijčani kompresori za CPS Okoli i CPS Žutica 05.06.17 03.07.17 Croatia
Biokemijska dijagnostika 01.06.17 05.07.17 Šibensko-kninska županija
Izrada glavnog i izvedbenog projekta, te tehničkog dijela dokumentacije za ustupanje radova (tendera) za zahvat Izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacija potoka Sajevac 29.05.17 29.06.17 Brodsko-posavska županija
Reagensi za labaratorij 02.06.17 03.07.17 Grad Zagreb
IZGRADNJA TRANSFER STANICE I SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA TRESKAVAC - FAZA 4, KRK 10.05.17 03.07.17 Croatia

Kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnom stanicom i vodoopskrbna mreža sustava Novi Vinodolski - cjevovodi u sklopu nautičke marine

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 45232400
Rok za podnošenje ponuda: 02.06.17

Usluga stručnog nadzora te usluga koordinatora II nad radovima sanacije odlagališta komunalnog otpada Karepovac

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 71247000-1
Rok za podnošenje ponuda: 14.07.17

Nabava komunalnog vozila-cestovna čistilica a putem financijskog leasinga

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 34144431-8
Rok za podnošenje ponuda: 10.07.17

Usluge deratizacije i dezinsekcije

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 90920000-2
Rok za podnošenje ponuda: 11.07.17

Izgradnja poslovno-prezentacijske zgrade s uređenjem okoliša

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 45000000-7
Rok za podnošenje ponuda: 05.07.17

Vijčani kompresori za CPS Okoli i CPS Žutica

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 42123000
Rok za podnošenje ponuda: 03.07.17

Biokemijska dijagnostika

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 33696500
Rok za podnošenje ponuda: 05.07.17

Izrada glavnog i izvedbenog projekta, te tehničkog dijela dokumentacije za ustupanje radova (tendera) za zahvat Izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacija potoka Sajevac

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 71320000
Rok za podnošenje ponuda: 29.06.17

Reagensi za labaratorij

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 33696000
Rok za podnošenje ponuda: 03.07.17

IZGRADNJA TRANSFER STANICE I SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA TRESKAVAC - FAZA 4, KRK

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje
CPV kodovi 45222100
Rok za podnošenje ponuda: 03.07.17