Feedback

Javna nadmetanja za područje LP-turističke

43 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 5)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Usluga posredovanja putničkih agencija i slične usluge 27.06.17 17.07.17 Dubrovačko-neretvanska županija
Usluga posredovanja putničkih agencija i slične usluge (usluge posredovanja u nabavi smještaja (hotelskog i apartmanskog), zrakoplovnih i drugih karata i ostalo. 03.03.17 28.03.17 Croatia
Izrada idejnih i glavnih projekata rekonstrukcije postojeće kuhinje i restorana u smještajne jedinice-sobe na V. katu 12.06.17 04.07.17 Zagrebačka županija
Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića za PU Zadar 26.06.17 14.07.17 Grad Zagreb
KUPNJA HOTELSKE KOZMETIKE 08.05.17 26.05.17 Ličko-senjska županija
Usluga prijevoza korisnika (odraslih osoba s invaliditetom) Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ – Split. 23.06.17 17.07.17 Splitsko-dalmatinska županija
Usluge prijevoza učenika 21.06.17 27.06.17 Bjelovarsko-bilogorska županija
Prijevoz učenika 20.06.17 14.07.17 Primorsko-goranska županija
Organizacija višednevne izvanučioničke nastave 20.06.17 30.06.17 Vukovarsko-srijemska županija
NABAVA USLUGA PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (5 GRUPA) 21.06.17 17.07.17 Splitsko-dalmatinska županija

Usluga posredovanja putničkih agencija i slične usluge

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 63510000-7
Rok za podnošenje ponuda: 17.07.17

Usluga posredovanja putničkih agencija i slične usluge (usluge posredovanja u nabavi smještaja (hotelskog i apartmanskog), zrakoplovnih i drugih karata i ostalo.

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 63510000
Rok za podnošenje ponuda: 28.03.17

Izrada idejnih i glavnih projekata rekonstrukcije postojeće kuhinje i restorana u smještajne jedinice-sobe na V. katu

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 71200000-0
Rok za podnošenje ponuda: 04.07.17

Nabava usluga strukovne izobrazbe nezaposlenih osoba za rad u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića za PU Zadar

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 80500000-9
Rok za podnošenje ponuda: 14.07.17

KUPNJA HOTELSKE KOZMETIKE

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 33711000
Rok za podnošenje ponuda: 26.05.17

Usluga prijevoza korisnika (odraslih osoba s invaliditetom) Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ – Split.

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 60130000-8
Rok za podnošenje ponuda: 17.07.17

Usluge prijevoza učenika

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
Rok za podnošenje ponuda: 27.06.17

Prijevoz učenika

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
Rok za podnošenje ponuda: 14.07.17

Organizacija višednevne izvanučioničke nastave

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
Rok za podnošenje ponuda: 30.06.17

NABAVA USLUGA PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (5 GRUPA)

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 60130000-8
Rok za podnošenje ponuda: 17.07.17