Feedback

Javna nadmetanja za područje LP-turističke

64 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 7)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Nabava i isporuka sitnog inventara i opreme za objekte studentskog smještaja na Kamupsu 30.06.17 20.07.17 Primorsko-goranska županija
Usluga prijevoza korisnika (odraslih osoba s invaliditetom) Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ – Split. 23.06.17 17.07.17 Splitsko-dalmatinska županija
Smještaj gostujućih nastavnika i suradnika 16.08.17 22.08.17 Dubrovačko-neretvanska županija
Usluga linijskog prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač - sklapanje okvirnog sporazuma 03.07.17 02.08.17 Primorsko-goranska županija
Nabava dva (2) vozila hitne medicinske pomoći 13.04.17 08.05.17 Požeško-slavonska županija
USLUGE PRIJEVOZA ZA PROVEDBU PROJEKTA - POSJET VUKOVARU UČENIKA 8. RAZREDA 24.07.17 21.08.17 Vukovarsko-srijemska županija
Predmet nabave je usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija 03.07.17 22.08.17 Zadarska županija
Prijevoz učenika osnovnih škola na području Grada Krapine 30.06.17 20.07.17 Krapinsko-zagorska županija
javna usluga - obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji 9602 Vis - (Hvar - Milna) - Split i obratno 14.08.17 18.09.17 HR03
javna usluga - obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji 9603 Jelsa - Bol - Split i obratno 14.08.17 18.09.17 HR03

Nabava i isporuka sitnog inventara i opreme za objekte studentskog smještaja na Kamupsu

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 39220000-0
Rok za podnošenje ponuda: 20.07.17

Usluga prijevoza korisnika (odraslih osoba s invaliditetom) Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ – Split.

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 60130000-8
Rok za podnošenje ponuda: 17.07.17

Smještaj gostujućih nastavnika i suradnika

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
Rok za podnošenje ponuda: 22.08.17

Usluga linijskog prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Primorsko-goranska županija osnivač - sklapanje okvirnog sporazuma

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 60112000-6
Rok za podnošenje ponuda: 02.08.17

Nabava dva (2) vozila hitne medicinske pomoći

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 34114122
Rok za podnošenje ponuda: 08.05.17

USLUGE PRIJEVOZA ZA PROVEDBU PROJEKTA - POSJET VUKOVARU UČENIKA 8. RAZREDA

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 60140000-1 60140000
Rok za podnošenje ponuda: 21.08.17

Predmet nabave je usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 60130000-8
Rok za podnošenje ponuda: 22.08.17

Prijevoz učenika osnovnih škola na području Grada Krapine

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 60130000-8
Rok za podnošenje ponuda: 20.07.17

javna usluga - obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji 9602 Vis - (Hvar - Milna) - Split i obratno

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 60600000-4 60600000
Rok za podnošenje ponuda: 18.09.17

javna usluga - obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji 9603 Jelsa - Bol - Split i obratno

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 60600000-4 60600000
Rok za podnošenje ponuda: 18.09.17