Feedback

Javna nadmetanja za područje Naručitelj: Hrvatske ceste

Tenderi.hr Vas informiraju o tenderima svih javnih i sektorskih naručitelja, a Vam donosimo sve objave naručitelja Hrvatske ceste.
Bez obzira da li tražite radove velike, male ili bagatelne vrijednosti, ovo je pravo mjesto za pronaći interesantna nova nadmetanja.

Za vrijeme 7-dnevnog besplatnog testa možete procijeniti kakvu Vam podršku tenderi.hr mogu pružiti u procesu odabira tendera!

41 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 5)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
OBJAVLJENA NOVA DOKUMENTACIJA - Rekonstrukcija vodovoda, izgradnja fekalne kanalizacije i javne rasvjete i izvanredno održavanje državne ceste oznake DC 33 na prolazu kroz grad Drniš s uređenjem raskrižja sa nerazvrstanom cestom za Jabuku 11.03.18 Šibensko-kninska županija
OBJAVLJENA NOVA DOKUMENTACIJA - Izgradnja rotora Meja na raskrižju državne ceste oznake DC 501 i županijske ceste oznake ŽC 5059 12.03.18 Primorsko-goranska županija
Povećanje sigurnosti prometa na obilaznici grada Vodica na državnoj cesti oznake DC 8 21.03.18 26.03.18 Šibensko-kninska županija
Najam kemijskih WC kabina na odmorištima državnih cesta 21.03.18 24.04.18 Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Osječko-baranjska županija, Karlovačka županija
Kompletan nadzor na rekonstrukciji državne ceste DC525 od km 18+335, 00 do km 18+885, 00, u centru naselja Sibinj, u duljini od 550 m 09.02.18 20.02.18 Brodsko-posavska županija
D8, DIONICA MRAVINCE – TTTS IZRADA IDEJNE I GLAVNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PROVEDBA GEODETSKIH I GEOTEHNIČKIH RADOVA TE ISHOĐENJE LOKACIJSKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE 09.03.18 12.04.18 Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Istarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija
Nadzor nad izvođenjem preostalih i dodatnih radova na REKONSTRUKCIJI DRŽAVNE CESTE DC1 NA DIONICI 008, na k. o. Stupnik od km 637, 75 do km 7+100, 00, L=3. 462, 25m 03.01.18 13.02.18 Zagrebačka županija
Kompletan nadzor na rekonstrukciji državne ceste DC525 od km 18+335, 00 do km 18+885, 00, u centru naselja Sibinj, u duljini od 550 m 02.01.18 20.02.18 Brodsko-posavska županija
Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš za Obilaznicu Plitvičkih jezera, l = 11, 46 km 20.03.18 12.04.18 Ličko-senjska županija
Rekonstr. vodovoda, izgr. fekalne kanaliz. i javne rasvjete i izvanr. održ. državne ceste oznake DC 33 na prolazu kroz grad Drniš s uređenjem raskrižja sa nerazvrstanom cestom za Jabuku 20.03.18 10.04.18 Šibensko-kninska županija

OBJAVLJENA NOVA DOKUMENTACIJA - Rekonstrukcija vodovoda, izgradnja fekalne kanalizacije i javne rasvjete i izvanredno održavanje državne ceste oznake DC 33 na prolazu kroz grad Drniš s uređenjem raskrižja sa nerazvrstanom cestom za Jabuku

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Prethodna obavijest

OBJAVLJENA NOVA DOKUMENTACIJA - Izgradnja rotora Meja na raskrižju državne ceste oznake DC 501 i županijske ceste oznake ŽC 5059

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Prethodna obavijest

Povećanje sigurnosti prometa na obilaznici grada Vodica na državnoj cesti oznake DC 8

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Prethodna obavijest

Najam kemijskih WC kabina na odmorištima državnih cesta

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Kompletan nadzor na rekonstrukciji državne ceste DC525 od km 18+335, 00 do km 18+885, 00, u centru naselja Sibinj, u duljini od 550 m

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

D8, DIONICA MRAVINCE – TTTS IZRADA IDEJNE I GLAVNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PROVEDBA GEODETSKIH I GEOTEHNIČKIH RADOVA TE ISHOĐENJE LOKACIJSKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Nadzor nad izvođenjem preostalih i dodatnih radova na REKONSTRUKCIJI DRŽAVNE CESTE DC1 NA DIONICI 008, na k. o. Stupnik od km 637, 75 do km 7+100, 00, L=3. 462, 25m

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Kompletan nadzor na rekonstrukciji državne ceste DC525 od km 18+335, 00 do km 18+885, 00, u centru naselja Sibinj, u duljini od 550 m

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš za Obilaznicu Plitvičkih jezera, l = 11, 46 km

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Rekonstr. vodovoda, izgr. fekalne kanaliz. i javne rasvjete i izvanr. održ. državne ceste oznake DC 33 na prolazu kroz grad Drniš s uređenjem raskrižja sa nerazvrstanom cestom za Jabuku

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)