Feedback

Javna nadmetanja za područje Naručitelj: Hrvatske ceste

Tenderi.hr Vas informiraju o tenderima svih javnih i sektorskih naručitelja, a Vam donosimo sve objave naručitelja Hrvatske ceste.
Bez obzira da li tražite radove velike, male ili bagatelne vrijednosti, ovo je pravo mjesto za pronaći interesantna nova nadmetanja.

Za vrijeme 7-dnevnog besplatnog testa možete procijeniti kakvu Vam podršku tenderi.hr mogu pružiti u procesu odabira tendera!

42 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 5)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
NABAVA WIM UREĐAJA I VAGA ZA MJERENJE OSOVINSKOG OPTEREĆENJA 23.10.17 24.11.17 Grad Zagreb
Kompletan nadzor nad radovima na sanaciji klizišta Ozalj-serpentina na državnoj cesti DC228 u km 15+940 17.11.17 Grad Zagreb
Sanacija klizišta Bijelnik na državnoj cesti DC30 30.08.17 18.09.17 Sisačko-moslavačka županija
Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8 i lokalne ceste LC69044 u mjestu Doli 18.07.17 01.08.17 Grad Zagreb
Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8 i lokalne ceste LC69044 u mjestu Doli 03.07.17 01.08.17 Grad Zagreb
Novelacija idejne i glavne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju državne ceste D12, dionica Farkaševac – Bjelovar, cca l = 17 km 17.07.17 17.08.17 Grad Zagreb
Novelacija idejne i glavne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju državne ceste D12, dionica Farkaševac – Bjelovar, cca l = 17 km 12.05.17 17.08.17 Grad Zagreb
Radovi iskopa na arheološkim nalazištima (zaštitna arheološka istraživanja) tijekom izmještanja državne ceste D34, obilaznica Petrijevaca, duljine cca 3,45 km 09.11.17 Grad Zagreb
Kompletan nadzor na izvanrednom održavanju državne ceste DC8 u Primoštenu, od autokampa Adriatic do nadvožnjaka Primošten A 31.08.17 25.09.17 Šibensko-kninska županija
Izgradnja zamjenskog mosta Farkašić na državnoj cesti DC36 10.08.17 30.08.17 Sisačko-moslavačka županija

NABAVA WIM UREĐAJA I VAGA ZA MJERENJE OSOVINSKOG OPTEREĆENJA

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Kompletan nadzor nad radovima na sanaciji klizišta Ozalj-serpentina na državnoj cesti DC228 u km 15+940

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Sanacija klizišta Bijelnik na državnoj cesti DC30

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8 i lokalne ceste LC69044 u mjestu Doli

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8 i lokalne ceste LC69044 u mjestu Doli

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Novelacija idejne i glavne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju državne ceste D12, dionica Farkaševac – Bjelovar, cca l = 17 km

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Novelacija idejne i glavne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju državne ceste D12, dionica Farkaševac – Bjelovar, cca l = 17 km

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Radovi iskopa na arheološkim nalazištima (zaštitna arheološka istraživanja) tijekom izmještanja državne ceste D34, obilaznica Petrijevaca, duljine cca 3,45 km

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Kompletan nadzor na izvanrednom održavanju državne ceste DC8 u Primoštenu, od autokampa Adriatic do nadvožnjaka Primošten A

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izgradnja zamjenskog mosta Farkašić na državnoj cesti DC36

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)