Feedback

Javna nadmetanja za područje API - GradimoZadar.hr

868 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 87)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Izrada svih gl.proj., provedba geod. i geoteh.istr.rad.,ish.GD za izgr.rampe s ist.kol.Ul.zbora nar.garde na nadvož.u smjeru Solina i izgr.rampe nadvož.s Ul.zbora nar.garde na Poljičku c.u St-u 05.09.17 27.09.17 Splitsko-dalmatinska županija
Izvođenje radova na zamjeni vertikala i uređenju sanitarnih blokova, sanitarna vertikala III u glavnoj zgradi, lokalitet Rijeka prema projektnoj dokumentaciji, br.910-Rivertikale 2+3 04.09.17 25.09.17 Primorsko-goranska županija
Nabava i isporuka osobnih vozila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% I. skupine. 04.09.17 02.10.17 Croatia
Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju građevina za uspostavljanje veteranskog centra u Petrinji 04.09.17 02.10.17 Croatia
Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju građevina za uspostavljanje veteranskog centra u Sinju 04.09.17 02.10.17 Croatia
Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju građevina za uspostavljanje veteranskog centra u Šibeniku 04.09.17 02.10.17 Croatia
Izgradnja školskih sportskih igrališta kod Osnovne škole u Podturnu 09.08.17 31.08.17 Međimurska županija
Obnova državne ceste DC24, dionica od stac. 0+000 do stac. 8+750 (Zlatar Bistrica-Konjščina) 07.08.17 28.09.17 Krapinsko-zagorska županija
IZRADA PONTONA NA JEZERU REKREATIVNOG SPORTSKOG CENTRA BUNDEK 28.07.17 22.09.17 Grad Zagreb
Rekonstrukcija postojeće stambeno-gospodarske u poslovnu zgradu "Centar za posjetitelje" 08.09.17 28.09.17 Virovitičko-podravska županija

Izrada svih gl.proj., provedba geod. i geoteh.istr.rad.,ish.GD za izgr.rampe s ist.kol.Ul.zbora nar.garde na nadvož.u smjeru Solina i izgr.rampe nadvož.s Ul.zbora nar.garde na Poljičku c.u St-u

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izvođenje radova na zamjeni vertikala i uređenju sanitarnih blokova, sanitarna vertikala III u glavnoj zgradi, lokalitet Rijeka prema projektnoj dokumentaciji, br.910-Rivertikale 2+3

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Nabava i isporuka osobnih vozila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% I. skupine.

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju građevina za uspostavljanje veteranskog centra u Petrinji

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju građevina za uspostavljanje veteranskog centra u Sinju

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju građevina za uspostavljanje veteranskog centra u Šibeniku

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izgradnja školskih sportskih igrališta kod Osnovne škole u Podturnu

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Obnova državne ceste DC24, dionica od stac. 0+000 do stac. 8+750 (Zlatar Bistrica-Konjščina)

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

IZRADA PONTONA NA JEZERU REKREATIVNOG SPORTSKOG CENTRA BUNDEK

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Rekonstrukcija postojeće stambeno-gospodarske u poslovnu zgradu "Centar za posjetitelje"

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)