Koristite browser koji nije podržan
Feedback

Broj izvora nadmetanja

Kao što je vidljivo iz grafa na naslovnoj stranici, broj linkova koje svakodnevno pratimo u potrazi za novim tenderma i bagatelnim (jednostavnim) nadmetanjima porastao je na više od 12.000.

Naš data tim svakodnevno pregledava sve te linkove (izvore nadmetanja) kako bi na vrijeme obradio podatke i kako bi nadmetanja što prije bila poslana našim korisnicima.

S obzirom da se nova nadmetanja i/ili njihova ažuriranja odnosno ažuriranja priloženih dokumentacija, te objave informacija o sklopljenim ugovorima objavljuju 24 sata na dan, emailove s novim informacijama šaljemo više puta dnevno.

Želite li besplatno objaviti svoje bagatelno ili privatno nadmetanje direktno na našem portalu, kontaktirajte naš data tim:
 

Data team tenderi.hr

Data team tenderi.hr

Data team tenderi.hr

Marija Đaković
data manager


E-mail: marija.dakovic@tenderi.hr

Kristina Šturlan
 
 
 
 
 

Nikolina Keliš