Feedback
I.D.: 21621554

Građevinski radovi na uređenju Lučke ispostave Crikvenica

Vrsta ugovora
Radovi
Datum objave
08.08.17
Vrsta objave:
Tender (sve procedure)
 
 
Mjesto isporuke:
 • Preuzmi
 • Print
 • Bilješke
  Morate biti prijavljeni kako biste mogli spremiti bilješke.
 • Proslijedi
  Neispravan e-mail E-mail je uspješno poslan
Opis:
Predmet nabave su građevinsko-obrtnički i instalacijski radovi (elektroinstalacijski i dovod i odvod vode), na uređenju poslovnog prostora koji koristi Lučka ispostava Crikvenica na 1. katu zgrade na lokaciji naručitelja u Crikvenici, Stjepana Radića 1. Radovi će se izvesti zbog dotrajalosti postojećih elemenata te poboljšanja fizikalnih svojstava poslovnog prostora.;Radovi se izvode bez građevinske dozvole sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13 i 20/17) i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 79/14, 41/15 i 75/15). Zgrada se nalazi unutar kulturno - povijesne cjeline Crikvenica koja posjeduje svojstvo kulturnog dobra, utvrđeno rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, KLASA: UP-I-612-08/16-05/0082 od 05. travnja 2016. godine, upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod registarski brojem P-5312. Projekti za izvođenje radova izrađeni su od strane ovlaštenih tvrtki, a temeljem istih Naručitelj, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je ishodio prethodno odobrenje za predmetne radove koji će se izvoditi pod konzervatorskim nadzorom uz osiguranje građevinskog nadzora od strane naručitelja. Popis projekata: • Glavnim izvedbenim projektom pod nazivom „Sanacija i preuređenje poslovnog prostora na 1. katu zgrade i u prizemlju (ulazni prostor u zgradu), tehnički broj projekta 31/6/16 od lipnja 2016. godine, izrađenom od strane Adriaprojekt d.o.o., glavni projektant Marino Štefan, obuhvaćena je sanacija ugradbenih materijala (podovi, zidovi unutarnja i vanjska stolarija) i pripadajućih instalacija infrastrukture koje su trošne i dotrajale. Na navedeni projekt Konzervatorski odjel u Rijeci izdao je Rješenje KLASA: UP/I 612-08/16-04/0659, URBROJ: 532-04-02-11/6-16-7 od 13. srpnja 2016. godine kojim se utvrđuje da je projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima. • Izvedbenim projektom strojarskih (termotehničkih) instalacija grijanja i hlađenja poslovnih prostora izrađenom je od strane Matulji projekt d.o.o., od siječnja 2010 godine, broj projekta 09/10, zajednička oznaka projekta 6/01/10, glavni projektant Marino Štefan, obuhvaćena je instalacija grijanja i hlađenja, odsisne ventilacije sanitarija i el. radijatorskog grijanja sanitarija. Na navedeni projekt Konzervatorski odjela u Rijeci izdao je Rješenje KLASA: UP/I 612-08/16-04/0659, URBROJ: 532-04-02-11/6-16-5 od 23. svibnja 2016. godine kojim se utvrđuje da je projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima. • Glavnim izvedbenim projektom pod nazivom „Projekt sustava zaštite od munje , broj 465-14 od prosinca 2014. godine, izrađenom od strane Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Aleksandra Ćiković koji sadrži i elektrotehnički projekt broj 0012, zajednička oznaka projekta 6/01/10, glavni projektant Marino Štefan obuhvaćena je izmjena eletroinstalacija i instaliranje sustava zaštite od munje i elektroničke komunikacijske mreže. Rješenja Konzervatorskog odjela su sastavni dio dokumentacije o nabavi i objavljena su kao poseban dokument zajedno s dokumentacijom o nabavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave. S obzirom da naručitelj ovom dokumentacijom o nabavi predviđa izvođenje smanjenog obima radova s obzirom na radove predviđene glavnim projektima, Troškovnik sa opisom radova (građevinsko-obrtnički, dovod i odvod vode, elektroinstalacije, strojarske instalacije i sustav zaštite od munje) izmijenjen je od strane glavnog projektanta Marino Štefana, ing. građ., i sastavni je dio dokumentacije o nabavi, a objavljen je kao zaseban dokument. Svi radovi taksativno su navedeni i opisani u troškovniku radova sa tehničkim opisom. Ukoliko je neki od propisa naveden u tehničkom djelu dokumentacije (projektnom) promijenjen odnosno zamijenjen novim propisom od trenutka izrade projekata do trenutka predaje ponude, odnosno do trenutka izvođenja radova, ponuditelji su dužni svoje ponude uskladiti sa važećim propisima.;Građevinski radovi na uređenju Lučke ispostave Crikvenica
Registrirajte se sada za 7-dnevni besplatni test i omogućite si pristup ovom i mnogim drugim tenderima iz Vaše branše!

Zašto tenderi.hr?

 • Individualizirane pretrage

 • Najopširnija baza tendera u Hrvatskoj

 • Osobni agent za korisničku podršku -
  čak i za vrijeme besplatnog testiranja!

 • Dnevna dostava novih tendera

Moja registracija