Feedback

Tenderi za područje Grad Zagreb

Tenderi.hr Vas informiraju o tenderima s područja Grada Zagreba.

Ako Vas interesiraju samo tenderi koji se odnose na područje Grada Zagreba, pogledajte dolje priloženu listu.

Ovi su tenderi prikupljeni s EOJN-a, iz tiska i s više od 10.000 internet stranica koje svakodnevno pratimo. Praćenjem svih izvora nadmetanja i prikupljanjem svih tendera možemo uštedjeti dosta Vašeg vremena, a možemo biti još efikasniji i slati Vam samo one tendere iz Grada Zagreba u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vrijeme 7-dnevnog besplatnog testa možete procijeniti kakvu Vam podršku tenderi.hr mogu pružiti u procesu odabira tendera!

2.675 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 268)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Usluge u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu 24.05.17 Grad Zagreb
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Usluge u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu 24.05.17 Grad Zagreb
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Usluge u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu 24.05.17 Grad Zagreb
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Usluge u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu 24.05.17 Grad Zagreb
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Vrpce za blagajničke pisače, tinte i vrpce za računske strojeve, toneri za printere i fotokopirne uređaje 06.04.17 Grad Zagreb
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA AKUMULATORI I PRIBOR - grupe 08.05.17 06.06.17 Grad Zagreb
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA STRUČNI NADZOR I OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA II NAD IZGRADNJOM OSNOVNE ŠKOLE IVANJA REKA 09.05.17 30.05.17 Grad Zagreb
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Nabava lož ulja i eurodizela 17.05.17 07.06.17 Grad Zagreb
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Usluge posredovanja pri zapošljavanju osoba 23.05.17 13.06.17 Grad Zagreb
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Digitalizacija i arhiviranje elektroenergetskih suglasnosti sa pripadajućom dokumentacijom 08.05.17 30.05.17 Grad Zagreb

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Usluge u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 64210000-1

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Usluge u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje
CPV kodovi 64210000-1

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Usluge u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje
CPV kodovi 64210000-1

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Usluge u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje
CPV kodovi 64210000-1

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Vrpce za blagajničke pisače, tinte i vrpce za računske strojeve, toneri za printere i fotokopirne uređaje

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 30125000

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA AKUMULATORI I PRIBOR - grupe

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 31430000
Rok za podnošenje ponuda: 06.06.17

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA STRUČNI NADZOR I OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA II NAD IZGRADNJOM OSNOVNE ŠKOLE IVANJA REKA

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 71247000
Rok za podnošenje ponuda: 30.05.17

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Nabava lož ulja i eurodizela

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 09135000
Rok za podnošenje ponuda: 07.06.17

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Usluge posredovanja pri zapošljavanju osoba

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 79610000
Rok za podnošenje ponuda: 13.06.17

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Digitalizacija i arhiviranje elektroenergetskih suglasnosti sa pripadajućom dokumentacijom

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 72512000
Rok za podnošenje ponuda: 30.05.17