Feedback

Javna nadmetanja za područje Šibensko-kninska

Na stranici tenderi.hr pronaći ćete najveću listu tendera s područja Šibensko-kninske županije kao i sve ostale objave vezane uz te tendere.

Prikupili smo ove tendere s EOJN-a, iz tiska i s više od 10.000 internet stranica u Hrvatskoj i izabrali ih između velikog broja objava koje imamo u našoj bazi. Tenderi.hr rado će Vam pomoći pronaći točno one tendere iz Šibensko-kninske županije u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vrijeme 7-dnevnog besplatnog testa možete procijeniti kakvu Vam podršku tenderi.hr mogu pružiti u procesu odabira tendera!

115 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 12)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Zamjena transformacije u TS 30_10_10_20 kV Tisno 03.08.17 31.08.17 Šibensko-kninska županija
RADOVI POTREBNI DA SE IZGRAĐENI OBJEKTI U SKLOPU IPA PROJEKTA STAVE U FUNKCIJU -IZGRADNJA FEKALNOG KOLEKTORA UŠĆE -IZGRADNJA CS MLINAREVIĆI U ĐEREKOVOJ ULICI -IZGRADNJA PRIKLJUČAKA 03.07.17 01.09.17 Šibensko-kninska županija
Sanacija sekundarnog opskrbnog cjevovoda u naselju Cetina: 04.08.17 28.08.17 Šibensko-kninska županija
Radovi izvanrednog održavanja (izrade asfaltnog kolnika)na ŽC6056 (Oklaj-Suknovci) i ŽC6277 (A.G. Grada Šibenika - raskrižje za Stubalj) 02.08.17 25.08.17 Šibensko-kninska županija
Radovi na adaptaciji i prilagodbi prostora za dnevnu bolnicu-jednodnevnu kirurgiju u sklopu prizemlja zgrade OVB "Hrvatski Ponos" Knin 03.07.17 25.07.17 Šibensko-kninska županija
Usluge održavanja i servisiranja medicinske opreme proizvođača Olympus 21.06.17 12.07.17 Šibensko-kninska županija
Otkup rabljenih krovnih crijepova 20.08.17 27.08.17 Šibensko-kninska županija
PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU 18.08.17 Šibensko-kninska županija
Izvanredno održavanje državne ceste DC8 u Primoštenu, od autokampa Adriatic do nadvožnjaka Primošten A 07.08.17 24.08.17 Šibensko-kninska županija
Stol za reanimaciju i toplinsku terapiju novorođenčadi i nedonoščadi 17.08.17 Šibensko-kninska županija

Zamjena transformacije u TS 30_10_10_20 kV Tisno

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 45317200-4 45317200
Rok za podnošenje ponuda: 31.08.17

RADOVI POTREBNI DA SE IZGRAĐENI OBJEKTI U SKLOPU IPA PROJEKTA STAVE U FUNKCIJU -IZGRADNJA FEKALNOG KOLEKTORA UŠĆE -IZGRADNJA CS MLINAREVIĆI U ĐEREKOVOJ ULICI -IZGRADNJA PRIKLJUČAKA

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 45232152-2
Rok za podnošenje ponuda: 01.09.17

Sanacija sekundarnog opskrbnog cjevovoda u naselju Cetina:

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 45232151-5 45232151
Rok za podnošenje ponuda: 28.08.17

Radovi izvanrednog održavanja (izrade asfaltnog kolnika)na ŽC6056 (Oklaj-Suknovci) i ŽC6277 (A.G. Grada Šibenika - raskrižje za Stubalj)

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 45233223-8 45233223
Rok za podnošenje ponuda: 25.08.17

Radovi na adaptaciji i prilagodbi prostora za dnevnu bolnicu-jednodnevnu kirurgiju u sklopu prizemlja zgrade OVB "Hrvatski Ponos" Knin

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 45000000-7
Rok za podnošenje ponuda: 25.07.17

Usluge održavanja i servisiranja medicinske opreme proizvođača Olympus

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 50421000-2
Rok za podnošenje ponuda: 12.07.17

Otkup rabljenih krovnih crijepova

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
Rok za podnošenje ponuda: 27.08.17

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Izvanredno održavanje državne ceste DC8 u Primoštenu, od autokampa Adriatic do nadvožnjaka Primošten A

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 45233141-9 45233141
Rok za podnošenje ponuda: 24.08.17

Stol za reanimaciju i toplinsku terapiju novorođenčadi i nedonoščadi

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima