Feedback

Javna nadmetanja za područje Splitsko-dalmatinska

Na stranici tenderi.hr pronaći ćete najveću listu tendera s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Svejedno kojom se djatnošću bavite, na pravom ste mjestu - kod nas možete pronaći sva javna nadmetanja objavljena u Splitsko-dalmatinskoj županiji kao i u ostalim dijelovima Hrvatske, bez obzira na njihovu procijenjenu vrijednost.

Ova je lista rezultat pregleda EOJN-a, tiska i više od 10.000 internet stranica koje naš odjel za prikupljanje podataka prati svaki dan. Tenderi.hr rado će Vam pomoći pronaći točno one tendere iz Splitsko-dalmatinske županije u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vrijeme 7-dnevnog besplatnog testa možete procijeniti kakvu Vam podršku tenderi.hr mogu pružiti u procesu odabira tendera!

448 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 45)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Usluga stručnog nadzora te usluga koordinatora II nad radovima sanacije odlagališta komunalnog otpada Karepovac 26.06.17 14.07.17 Splitsko-dalmatinska županija
Izrada konzervatorskih podloga i projekta obnove krovišta stadiona Poljud i izrada konzervatorske podloge za uspostavu Znanstveno edukativnog parka Antička luka i interpretativne rute baštine sporta 23.06.17 05.07.17 Splitsko-dalmatinska županija
Izrada konzervatorskih podloga i projekta obnove krovišta stadiona Poljud i izrada konzervatorske podloge za uspostavu Znanstveno edukativnog parka Antička luka i interpretativne rute baštine sporta 29.05.17 05.07.17 Splitsko-dalmatinska županija
Izvođenje radova na izgradnji mrtvačnice u Selcima, Otok Brač 04.05.17 26.05.17 Splitsko-dalmatinska županija
Plan nabave za 2017. godinu 17.05.17 Splitsko-dalmatinska županija
Rashladna oprema ( hladnjaci i zamrzivači ) za potrebe transfuzijske medicine 27.06.17 Splitsko-dalmatinska županija
Usluge čišćenja 23.06.17 28.06.17 Splitsko-dalmatinska županija
Računalna oprema ( računala, zasloni, pisači ) 21.06.17 30.06.17 Splitsko-dalmatinska županija
Naftni derivati (lož ulje i gorivo) 27.06.17 Splitsko-dalmatinska županija
Nabava dugoročnog kredita u kunama 27.06.17 Splitsko-dalmatinska županija

Usluga stručnog nadzora te usluga koordinatora II nad radovima sanacije odlagališta komunalnog otpada Karepovac

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 71247000-1
Rok za podnošenje ponuda: 14.07.17

Izrada konzervatorskih podloga i projekta obnove krovišta stadiona Poljud i izrada konzervatorske podloge za uspostavu Znanstveno edukativnog parka Antička luka i interpretativne rute baštine sporta

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje
CPV kodovi 71000000-8
Rok za podnošenje ponuda: 05.07.17

Izrada konzervatorskih podloga i projekta obnove krovišta stadiona Poljud i izrada konzervatorske podloge za uspostavu Znanstveno edukativnog parka Antička luka i interpretativne rute baštine sporta

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 71000000-8
Rok za podnošenje ponuda: 05.07.17

Izvođenje radova na izgradnji mrtvačnice u Selcima, Otok Brač

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
CPV kodovi 45000000-7
Rok za podnošenje ponuda: 26.05.17

Plan nabave za 2017. godinu

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Rashladna oprema ( hladnjaci i zamrzivači ) za potrebe transfuzijske medicine

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Ostale informacije
CPV kodovi 39711100

Usluge čišćenja

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Prethodna obavijest
CPV kodovi 90910000
Rok za podnošenje ponuda: 28.06.17

Računalna oprema ( računala, zasloni, pisači )

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)
Rok za podnošenje ponuda: 30.06.17

Naftni derivati (lož ulje i gorivo)

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima
CPV kodovi 09135000-4

Nabava dugoročnog kredita u kunama

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima
CPV kodovi 66113000-5