Koristite browser koji nije podržan
Feedback

Edukacije iz područja javne nabave

Donosimo Vam najnovije informacije vezane uz organizaciju radionica za redovito usavršavanje iz područja javne nabave.

Budite u tijeku, ne propustite se na vrijeme educirati!
 

Raspored redovitih usavršavanja iz područja javne nabave

   

 
 27.04.2017   
 Kriterij Ekonomski najpovoljnije ponude: provedbena iskustva iz EU i RH
 
 Zagreb  Mapa znanja
 
 28.04.2017
 

 Novine i specifičnosti u provedbi: Otvoreni postupak javne nabave i pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave u kontekstu ZJN2016; Okvirni sporazum u javnoj nabavi; Izvršenje i izmjene ugovora u javnoj nabavi
 
 Zagreb  Info-puls

 05.05.2017
 

 Nove objave u elektroničkom oglasniku javne nabave i praktični prikaz rada EOJN; Postupanje naručitelja i ponuditelja
 
 Zagreb  Info-puls

 12.05.2017
 

 Ekonomski najpovoljnija ponuda u kontekstu novog Zakona – praktični primjeri, vježba, prednosti i ograničenja
 
 Zagreb  Info-puls

 19.05.2017
 

 Ekonomski najpovoljnija ponuda – prednosti, ograničenja i praktični primjeri; Izrada dokumentacije o nabavi – podjela predmeta na grupe; Jednostavna nabava – novine, dobri i loši primjeri iz prakse i dinamički sustav nabave
 
 Zagreb  Info-puls

 26.05.2017
 

 Rad s ESPD obrascem – vježbe popunjavanja ESPD obrasca, Zakonski okvir, Praktična primjena
 
 Zagreb  Info-puls

 02.06.2017
 
 Izrada dokumentacije o nabavi u kontekstu novog zakonodavnog okvira javne nabave; Priprema i provedba postupka javne nabave za izvođenje radova, primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude kod izvođenja radova; Izvršnost Odluke o odabiru ili poništenju; Dozvoljene izmjene ugovora o javnoj nabavi
 
 Zagreb  Info-puls

 09.06.2017
 

 Izrada dokumentacije o nabavi za otvoreni postupak javne nabave i popunjavanje ESPD obrasca po stavkama
 
 Zagreb  Info-puls

 30.06.2017
 

 Ekonomski najpovoljnija ponuda u kontekstu novog Zakona – praktični primjeri, vježba, prednosti i nedostaci i troškovi životnog vijeka
 
 Zagreb  Info-puls


tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.