Feedback

Javna nadmetanja za područje Zemljište

Korištenjem ove pretrage dobit ćete sva javna nadmetanja za zemljište.

61 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 7)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
KRČENJE POVRŠINA UZ ZAŠTITNU ŽIČANU OGRADU ( ZŽO 06.07.18 31.07.18 Primorsko-goranska županija, Grad Zagreb
ČIŠĆENJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 21.09.18 Grad Zagreb
Prodaja poljoprivrednog zemljišta - Grad Osijek - k.č.br. 648/46 u k.o. Josipovac 19.09.18 03.10.18 Osječko-baranjska županija
Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvtske na području Grada Vinkovaca k.č. br. 6165/2 u k.o. Vinkovci 20.09.18 04.10.18 Vukovarsko-srijemska županija
Prodaja nekretnine - zemljište na lokaciji KONČAR - Samobor 20.09.18 27.09.18 Zagrebačka županija
Zakup poljoprivrednog zemljišta 20.09.18 29.09.18 Sisačko-moslavačka županija
Geodetsko katastarske usluge u svrhu izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Jasenovac za k. o. Košutarnica, Mlaka, Jasenovac, Puska i Uštica 11.07.18 14.08.18 HRVATSKA
Povjeravanje prava korištenja cestovnog zemljišta za gradnju/rekonstrukciju pratećeg uslužnog objekta smještajno ugostiteljskog sadržaja i obavljanje prateće djelatnosti na lokaciji odmorišta Marsonija - jug, autoceste A3 Bregana - Zagreb – Lipovac 19.09.18 11.10.18 Brodsko-posavska županija
Povjeravanje prava korištenja cestovnog zemljišta za gradnju/rekonstrukciju pratećeg uslužnog objekta smještajno ugostiteljskog sadržaja i obavljanje prateće djelatnosti na lokaciji odmorišta Marsonija - jug, autoceste A3 Bregana - Zagreb – Lipovac 19.09.18 11.10.18 Brodsko-posavska županija
Prodaja poljoprivrednog zemljišta u Općini Medulin 18.09.18 03.10.18 Istarska županija

KRČENJE POVRŠINA UZ ZAŠTITNU ŽIČANU OGRADU ( ZŽO

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

ČIŠĆENJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima

Prodaja poljoprivrednog zemljišta - Grad Osijek - k.č.br. 648/46 u k.o. Josipovac

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvtske na području Grada Vinkovaca k.č. br. 6165/2 u k.o. Vinkovci

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja nekretnine - zemljište na lokaciji KONČAR - Samobor

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Zakup poljoprivrednog zemljišta

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Geodetsko katastarske usluge u svrhu izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Jasenovac za k. o. Košutarnica, Mlaka, Jasenovac, Puska i Uštica

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Povjeravanje prava korištenja cestovnog zemljišta za gradnju/rekonstrukciju pratećeg uslužnog objekta smještajno ugostiteljskog sadržaja i obavljanje prateće djelatnosti na lokaciji odmorišta Marsonija - jug, autoceste A3 Bregana - Zagreb – Lipovac

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Povjeravanje prava korištenja cestovnog zemljišta za gradnju/rekonstrukciju pratećeg uslužnog objekta smještajno ugostiteljskog sadržaja i obavljanje prateće djelatnosti na lokaciji odmorišta Marsonija - jug, autoceste A3 Bregana - Zagreb – Lipovac

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja poljoprivrednog zemljišta u Općini Medulin

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)