Feedback
I.D.: 33749017

USLUGE NADZORA U SKLOPU PROJEKTA CENTAR IZVRSNOSTI CEROVAČKE ŠPILJE

Vrsta ugovora
Usluge
Datum objave
11.02.19
Vrsta objave:
Obavijest o sklopljenim ugovorima
 
 
Mjesto isporuke:
Ličko-senjska županija, Zadarska županija
 • Preuzmi
 • Print
 • Bilješke
  Morate biti prijavljeni kako biste mogli spremiti bilješke.
 • Proslijedi
  Neispravan e-mail E-mail je uspješno poslan
Opis:
Predmet nabave je nabava usluga nadzora po grupama predmeta nabave kako je navedeno u Dokumentaciji o nabavi, a u svrhu provedbe projekta " Centar izvrsnosti Cerovačke špilje - održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem " . ; Predmet nabave je usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem sljedećih radova i opremanja: a ) izgradnja građevine Prihvatnog centra i uređenja dijela okoliša ( zona obuhvata k. č. br. 1588 / 2, 1612 / 4, 1589 / 2, 1580 / 4, sve k. o. Grab ) sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji: • Izvedbeni projekt " Uređenja prihvatnog centra ITI1 - 2 / A. 2. 2 " ZOP: PPV - PC, iz srpnja 2018. , izrađen po NORMALA d. o. o. Dubrovnik, koja je prilog ovoj Dokumentaciji; b ) Izgradnja zgrade Odmorišta i pješačko kolne površine ( zona obuhvata dio k. č. br. 3295 k. o. Grab ) sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji: • Izvedbeni projekt " Uređenje pješačko - kolne površine s elementima krajobraznog uređenja - komunalna infrastruktura ITI1 - 1, A. 1. 1 " ZOP: PPV - PT, iz srpnja 2018. , izrađen po NORMALA d. o. o. Dubrovnik, koja je prilog ovoj Dokumentaciji; c ) Rekonstrukcija postojećih šetnica od zone obuhvata izgradnje Prihvatnog centra i Odmorišta s pješačko kolnom površinom pa do Donje i Gornje Cerovačke špilje ( SP 2. 1 ) ( zona obuhvata dio k. č. br. 1588 / 1, 3113 / 1 i 3113 / 3 sve k. o. Grab ) sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji: • Izvedbeni projekt " Uređenje šetnica na relaciji Prihvatni centar - Donja špilja i na relaciji Donja špilja - Gornja špilja, ITI1 - 4 / b. 2. 1 " ZOP: PPV - VS, iz ožujka 2017. , izrađen po ZONA CREATIVA d. o. o. Zagreb, koja je prilog ovoj Dokumentaciji; d ) Izgradnja Pješačkog prijelaza preko željezničke pruge Gračac - Knin kod tunela Komac ( zona obuhvata k. č. 3113 / 5 i 3113 / 6, k. o. Grab ) sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji: • Izvedbeni projekt " Pješački prijelaz preko željezničke pruge : ITI1 - 6 / B. 3. 1. " ZOP: PPV - PP, iz ožujka 2017. , izrađen po NORMALA d. o. o. Dubrovnik, koja je prilog ovoj Dokumentaciji; e ) Uređenje Cerovačkih špilja za turističko posjećivanje ( zona obuhvata dio k. č. 3113 / 3 i 3113 / 2, k. o. Grab ) sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji: • Izvedbeni projekt " Uređenje šetnica u Gornjoj i Donjoj Cerovačkoj špilji : ITI1 - 7a / C. 2. 1. " ZOP: PPV - US, iz ožujka 2017. , izrađen po NORMALA d. o. o. Dubrovnik • Izvedbeni projekt " Rekonstrukcija sustava rasvjete za gornju i donju Cerovačku špilju, ITI1 - 7b, C. 3. 1. " ZOP: ITI1 - 7b / C. 3. 1. , iz ožujka 2017. , izrađen po ETS FARAGO d. o. o, Zagreb, koja je prilog ovoj Dokumentaciji f ) Implementacija elemenata interpretacije i edukacije u novoizgrađenoj i obnovljenoj posjetiteljskoj infrastrukturi ( zona obuhvata 1 dio k. č. br. 1588 / 1, 3113 / 1 i 3113 / 3 sve k. o. Grab i zona obuhvata 2 k. č. 3113 / 5 i 3113 / 6, k. o. Grab ) sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji: • Izvedbeno rješenje postava vanjskog i unutrašnjeg interpretacijskog centra; vizualni identitet temeljnog fenomena s knjigom standarda / primjene; sustav signalizacije i interpretacije na prostoru pristupnih šetnica te interpretacija baštine u gornjoj i donjoj cerovačkoj špilji ITI1 - 5 / a. 5. 1+a. 4+b. 1. 1+c. 4. 1. , ZOP PPV - SI, izrađen po Šesnić&Turković d. o. o. Zagreb. OPREMANJE: g ) opremanje građevine Prihvatnog centra, zgrade Odmorišta i javnog parkirališta ( zona obuhvata k. č. br. 1588 / 2, 1612 / 4, 1589 / 2, 1580 / 4, dio. k. č. br. 3295 sve k. o. Grab ) sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji: • Izvedbeni projekt unutrašnjeg uređenja i opremanja Prihvatnog centra i Odmorišta za posjetitelje ITI1 - 3 / A. 2. 3. ; ZOP PPV - UO, izrađen po NORMALA d. o. o. Dubrovnik • Izvedbeni projekt Tipske višenamjenske opreme za naplatu i kontrolu ulaza te informiranje posjetitelja na području PP Velebit ITI1 - 4 / A. 3. 1. , ZOP PPV - EB, izrađen po Zona Creativa d. o. o. , Zagreb. • Izvedbeno rješenje postava vanjskog i unutrašnjeg interpretacijskog centra; vizualni identitet temeljnog fenomena s knjigom standarda / primjene; sustav signalizacije i interpretacije na prostoru pristupnih šetnica te interpretacija baštine u gornjoj i donjoj cerovačkoj špilji ITI1 - 5 / a. 5. 1+a. 4+b. 1. 1+c. 4. 1. , ZOP PPV - SI, izrađen po Šesnić&Turković d. o. o. Zagreb. ; Izvršenje usluge specijalističkog nadzora - arheološkog nadzora obuhvaća arheološki nadzor na lokacijama Gornje i Donje cerovačke špilje u blizini Gračaca ( zona obuhvata dio k. č. br. 1588 / 1, 3113 / 1 i 3113 / 3 sve k. o. Grab ) u kojem se vrši nadzor nad radovima definiranim projektno tehničkom dokumentacijom i stručnom podlogom: • Izvedbeni projekt " Uređenje šetnica u Gornjoj i Donjoj Cerovačkoj špilji : ITI1 - 7a / C. 2. 1. " ZOP: PPV - US, iz ožujka 2017. , izrađen po NORMALA d. o. o. Dubrovnik • Izvedbeni projekt " Rekonstrukcija sustava rasvjete za gornju i donju Cerovačku špilju, ITI1 - 7b, C. 3. 1. " ZOP: ITI1 - 7b / C. 3. 1. , iz ožujka 2017. , izrađen po ETS FARAGO d. o. o, Zagreb, koja je prilog ovoj Dokumentaciji • Stručna podloga za izradu projektno - tehničke dokumentacije za unutarnje i vanjsko uređenje turističke infrastrukture s geodetskom snimkom u interesnom žarištu projekta u Zoni C: " Gornja i Donja Cerovačka špilja " , iz travnja 2016. godine, izrađena po Speleološki klub " Željezničar " , Zagreb, koja je prilog ovoj dokumentaciji Gospodarski subjekt je dužan uslugu izvršiti s pažnjom dobrog stručnjaka, te se u izvršavanju ugovora o nabavi pridržavati pravila struke, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( NN 69 / 99, 151 / 03, 157 / 03, 100 / 04, 87 / 09, 88 / 10, 61 / 11, 25 / 12, 136 / 12, 157 / 13, 152 / 14 , 98 / 15, 44 / 17 ) , Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( NN 74 / 03, 44 / 10 ) , Pravilnika o arheološkim istraživanjima ( NN 102 / 10 ) te svih propisa koji se odnose na predmet nabave. Projektno - tehničku dokumentaciju koja je potrebna za sastavljanje ponude, iz tehničkih razloga, to jest zbog njene opsežnosti, Naručitelj nije u mogućnosti neograničeno i u cijelosti staviti na raspolaganje posredstvom Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, te je navedena Projektno - tehnička dokumentacija je dostupna neograničeno i u cijelosti na mrežnoj stranici Naručitelja: http: / / pp - velebit. hr / images / nabava_izgradnja. zip ( molimo vas da kopirate link i unesete ga u adresno polje mrežnog pretraživača ) i http: / / pp - velebit. hr / images / CISC_STRUCNA_PODLOGA. rar ( molimo vas da kopirate link i unesete ga u adresno polje mrežnog pretraživača ) ; GRUPA PREDMETA NABAVE 3 - USLUGA SPECIJALISTIČKOG NADZORA: GEOLOŠKO - GEOMORFOLOŠKO - SPELEOLOŠKO - BIOSPELOLOŠKI Izvršenje usluga specijalističkog nadzora: geološko - geomorfološko - speleološko - biospeleološkog nadzora uključuje geološko - geomorfološko - speleološko - biospeleološkog nadzor nad provedbom zahvata na lokacijama Gornje i Donje cerovačke špilje u blizini Gračaca ( zona obuhvata dio k. č. br. 1588 / 1, 3113 / 1 i 3113 / 3 sve k. o. Grab ) u kojem se vrše predmetni nadzori nad radovima definiranim projektno tehničkom dokumentacijom i stručnom podlogom: • Izvedbeni projekt " Uređenje šetnica u Gornjoj i Donjoj Cerovačkoj špilji : ITI1 - 7a / C. 2. 1. " ZOP: PPV - US, iz ožujka 2017. , izrađen po NORMALA d. o. o. Dubrovnik • Izvedbeni projekt " Rekonstrukcija sustava rasvjete za gornju i donju Cerovačku špilju, ITI1 - 7b, C. 3. 1. " ZOP: ITI1 - 7b / C. 3. 1. , iz ožujka 2017. , izrađen po ETS FARAGO d. o. o, Zagreb, koja je prilog ovoj Dokumentaciji • Stručna podloga za izradu projektno - tehničke dokumentacije za unutarnje i vanjsko uređenje turističke infrastrukture s geodetskom snimkom u interesnom žarištu projekta u Zoni C: " Gornja i Donja Cerovačka špilja " , iz travnja 2016. godine, izrađena po Speleološki klub " Željezničar " , Zagreb, koja je prilog ovoj dokumentaciji Projektno - tehničku dokumentaciju koja je potrebna za sastavljanje ponude, iz tehničkih razloga, to jest zbog njene opsežnosti, Naručitelj nije u mogućnosti neograničeno i u cijelosti staviti na raspolaganje posredstvom Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, te je navedena Projektno - tehnička dokumentacija je dostupna neograničeno i u cijelosti na mrežnoj stranici Naručitelja: http: / / pp - velebit. hr / images / nabava_izgradnja. zip ( molimo vas da kopirate link i unesete ga u adresno polje mrežnog pretraživača ) i http: / / pp - velebit. hr / images / CISC_STRUCNA_PODLOGA. rar ( molimo vas da kopirate link i unesete ga u adresno polje mrežnog pretraživača ) ; Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom i opremanjem; Usluga specijalističkog nadzora - arheološki nadzor; Usluga specijalističkog nadzora, geološko - geomorfološko - speleološko - biospelološki - stručni nadzor
Registrirajte se sada za 7-dnevni besplatni test i omogućite si pristup ovom i mnogim drugim tenderima iz Vaše branše!

Zašto tenderi.hr?

 • Individualizirane pretrage

 • Najopširnija baza tendera u Hrvatskoj

 • Osobni agent za korisničku podršku -
  čak i za vrijeme besplatnog testiranja!

 • Dnevna dostava novih tendera

Moja registracija