Feedback

Javna nadmetanja za područje Građevinska industrija - Radovi sanacije i popravaka

Tenderi.hr Vas informiraju o tenderima iz branše građevinska industrija - radovi sanacije i popravaka.
Bez obzira da li tražite radove velike, male ili bagatelne vrijednosti, ovo je pravo mjesto za pronaći interesantna nova nadmetanja.

Koristeći niz ključnih riječi i CPV kodova nastala je ova lista izabranih novih objava javnih nadmetanja između velikog broja nadmetanja koja se svaki dan objavljuju u Hrvatskoj.
Praćenjem svih izvora nadmetanja i prikupljanjem svih tendera možemo uštedjeti dosta Vašeg vremena, a možemo biti još efikasniji i slati Vam samo one tendere za radove sanacije i popravaka u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vrijeme 7-dnevnog besplatnog testa možete procijeniti kakvu Vam podršku tenderi.hr mogu pružiti u procesu odabira tendera!

1.053 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 106)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Sanacija stepenica na ulazu u objekt mjesne samouprave " Kanal " i objekt prirodoslovne škole " Vladimir Prelog " - prirodoslovna škola V. Prelog 21.11.18 27.11.18 Grad Zagreb
Sanacija krovišta stambene zgrade Petra Flega 3, Buzet Stari grad 19.11.18 10.12.18 Istarska županija
Rekonstrukcija dijela vanjske ograde 20.11.18 Grad Zagreb
Radiovi na rekonstrukciji šumskog puta Ratak - Vrisje 21.11.18 03.12.18 Splitsko-dalmatinska županija
Rekonstrukcija dijela Ulice Obala u Puntu 20.11.18 28.11.18 Primorsko-goranska županija
Izrada glavnih i izvedbenih projekata i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju županijske ceste Ž6224 od spoja sa državnom cestom D118 do naselja Račišće, L=11, 66 km 21.11.18 11.12.18 Dubrovačko-neretvanska županija
Obnova uličnog i dvorišnog pročelja višestambene zgrade, Trg Vladka Mačeka 6 21.11.18 18.12.18 Grad Zagreb
Rekonstrukcija i opremanje zgrade DVD - a Cetingrad sa dogradnjom garaže za smještaj vozila ( ponovljeni postupak 21.11.18 13.12.18 Karlovačka županija
Fekalna kanalizacija naselja Resnik, predio Koludrovac 21.11.18 11.12.18 Splitsko-dalmatinska županija
Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene - prostor za potrebe udruga građana lokalne zajednice 21.11.18 11.12.18 Krapinsko-zagorska županija

Sanacija stepenica na ulazu u objekt mjesne samouprave " Kanal " i objekt prirodoslovne škole " Vladimir Prelog " - prirodoslovna škola V. Prelog

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Sanacija krovišta stambene zgrade Petra Flega 3, Buzet Stari grad

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Rekonstrukcija dijela vanjske ograde

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Poništenje

Radiovi na rekonstrukciji šumskog puta Ratak - Vrisje

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Rekonstrukcija dijela Ulice Obala u Puntu

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izrada glavnih i izvedbenih projekata i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju županijske ceste Ž6224 od spoja sa državnom cestom D118 do naselja Račišće, L=11, 66 km

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Obnova uličnog i dvorišnog pročelja višestambene zgrade, Trg Vladka Mačeka 6

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Rekonstrukcija i opremanje zgrade DVD - a Cetingrad sa dogradnjom garaže za smještaj vozila ( ponovljeni postupak

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Fekalna kanalizacija naselja Resnik, predio Koludrovac

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene - prostor za potrebe udruga građana lokalne zajednice

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)