Feedback

Javna nadmetanja za područje Marketing i oglašavanje

Ova pretraga daje tendere iz područja marketinga i oglašavanja, reklamiranja.

175 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 18)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I PRENAMJENA CENTARA „ KRKA VRELO ŽIVOTA “ , KISTANJE, I KOMPLEKSA „ EKO - KAMPUS “ , PULJANI, PO GRUPAMA NABAVE 16.07.18 24.07.18 Šibensko-kninska županija
Nabava usluga grafičke pripreme, tiska i distribucije znanstvenih časopisa za potrebe PMF - a 16.07.18 20.07.18 Grad Zagreb
USLUGE INFORMIRANJA, JAČANJA VIDLJIVOSTI I OSNAŽIVANJA KAPACITETA U PROVEDBI PROJEKTA 16.07.18 06.08.18 Varaždinska županija
Usluga stručnjaka za javnu nabavu za projekt KK. 03. 1. 2. 01. 0008 „ Centar kreativnih industrija – kreativni inkubator Sisak 16.07.18 03.08.18 Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Istarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija
OBNOVA REKLAMNOG INFO STUPA - HOTEL GRABOVAC 04.07.18 18.07.18 Ličko-senjska županija
Usluga stručnjaka za javnu nabavu za projekt KK. 03. 1. 2. 01. 0008 „ Centar kreativnih industrija – kreativni inkubator Sisak 05.04.18 03.08.18 Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Istarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija
Nadogradnja funkcionalnosti poslovnog sustava 3P 16.07.18 07.08.18 Grad Zagreb
Tiskani materijal za promidžbu projekta „ Učimo gospodariti otpadom " 16.07.18 07.08.18 Dubrovačko-neretvanska županija
Grafičke usluge i promotivni materijal 16.07.18 06.08.18 Požeško-slavonska županija
Promocija balonima na vrući zrak 16.07.18 06.08.18 Hrvatska, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija

REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I PRENAMJENA CENTARA „ KRKA VRELO ŽIVOTA “ , KISTANJE, I KOMPLEKSA „ EKO - KAMPUS “ , PULJANI, PO GRUPAMA NABAVE

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Nabava usluga grafičke pripreme, tiska i distribucije znanstvenih časopisa za potrebe PMF - a

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

USLUGE INFORMIRANJA, JAČANJA VIDLJIVOSTI I OSNAŽIVANJA KAPACITETA U PROVEDBI PROJEKTA

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Usluga stručnjaka za javnu nabavu za projekt KK. 03. 1. 2. 01. 0008 „ Centar kreativnih industrija – kreativni inkubator Sisak

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

OBNOVA REKLAMNOG INFO STUPA - HOTEL GRABOVAC

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Usluga stručnjaka za javnu nabavu za projekt KK. 03. 1. 2. 01. 0008 „ Centar kreativnih industrija – kreativni inkubator Sisak

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Nadogradnja funkcionalnosti poslovnog sustava 3P

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Tiskani materijal za promidžbu projekta „ Učimo gospodariti otpadom "

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Grafičke usluge i promotivni materijal

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Promocija balonima na vrući zrak

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)