Feedback

Javna nadmetanja za područje Naručitelj: HEP-ODS doo

Tenderi.hr Vas informiraju o tenderima svih javnih i sektorskih naručitelja, a na ovoj stranici možete vidjeti sve objave naručitelja HEP-ODS doo.
Bez obzira da li tražite radove velike, male ili bagatelne vrijednosti, ovo je pravo mjesto za pronaći interesantna nova nadmetanja.

Za vrijeme 7-dnevnog besplatnog testa možete procijeniti kakvu Vam podršku tenderi.hr mogu pružiti u procesu odabira tendera!

364 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 37)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Dobava i ugradnja ormara sekundarne opreme za TS 35_20 kV Karojba 09.05.19 04.06.19 Istarska županija
Radovi na izradi priobalne zaštite 20 kV na lokaciji Premantura - Porer 26.04.19 22.05.19 Istarska županija
Sanacija elektroenergetske mreže na području 4TS KSAVER – ulica Srebrnjak 27.03.19 18.04.19 Grad Zagreb
Kabelski priključak i NN mreža za TS 20/0,4 kV Obala 2 22.05.19 28.05.19 Primorsko-goranska županija
Sječa granja na SN vodovima 22.05.19 30.05.19 Sisačko-moslavačka županija
Usluga održavanja vozila marke Fiat 22.05.19 29.05.19 Splitsko-dalmatinska županija, Dubrovačko-neretvanska županija
Dobava, doprema i ugradnja energetske opreme za dionicu između ts Igrane 1 i ts Igrane 2 22.05.19 28.05.19 Splitsko-dalmatinska županija
Dobava, doprema i ugradnja energetske opreme za ts Igrane 2 21.05.19 28.05.19 Splitsko-dalmatinska županija
Dobava, doprema i ugradnja energetske opreme za ts Igrane 1 21.05.19 28.05.19 Splitsko-dalmatinska županija
Dobava, doprema i ugradnja energetske opreme za ts hotel Nimfa 21.05.19 27.05.19 Splitsko-dalmatinska županija

Dobava i ugradnja ormara sekundarne opreme za TS 35_20 kV Karojba

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Radovi na izradi priobalne zaštite 20 kV na lokaciji Premantura - Porer

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Sanacija elektroenergetske mreže na području 4TS KSAVER – ulica Srebrnjak

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Kabelski priključak i NN mreža za TS 20/0,4 kV Obala 2

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Sječa granja na SN vodovima

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Usluga održavanja vozila marke Fiat

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Dobava, doprema i ugradnja energetske opreme za dionicu između ts Igrane 1 i ts Igrane 2

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Dobava, doprema i ugradnja energetske opreme za ts Igrane 2

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Dobava, doprema i ugradnja energetske opreme za ts Igrane 1

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Dobava, doprema i ugradnja energetske opreme za ts hotel Nimfa

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)