Feedback

Javna nadmetanja za područje Naručitelj: Hrvatske ceste

Tenderi.hr Vas informiraju o tenderima svih javnih i sektorskih naručitelja, a Vam donosimo sve objave naručitelja Hrvatske ceste.
Bez obzira da li tražite radove velike, male ili bagatelne vrijednosti, ovo je pravo mjesto za pronaći interesantna nova nadmetanja.

Za vrijeme 7-dnevnog besplatnog testa možete procijeniti kakvu Vam podršku tenderi.hr mogu pružiti u procesu odabira tendera!

146 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 15)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti oznake DC8 gradnjom kružnog raskrižja te izmicanje autobusnih stajališta na lokaciji Šoići u Kostreni - II. faza 24.09.18 05.10.18 Primorsko-goranska županija
Sanacija erozije pokosa na državnoj cesti oznake DC 8, dionica 19 u km 11+200, zapadni portal tunela Medići 24.09.18 28.09.18 Splitsko-dalmatinska županija
Provedba glavnih pregleda mostova na državnim cestama Republike Hrvatske 19.09.18 28.09.18 Hrvatska
Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti oznake DC8 gradnjom kružnog raskrižja te izmicanje autobusnih stajališta na lokaciji Šoići u Kostreni - II. faza 17.09.18 05.10.18 Primorsko-goranska županija
Sanacija erozije pokosa na državnoj cesti oznake DC 8, dionica 19 u km 11+200, zapadni portal tunela Medići 29.08.18 28.09.18 Splitsko-dalmatinska županija
Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti oznake DC8 gradnjom kružnog raskrižja te izmicanje autobusnih stajališta na lokaciji Šoići u Kostreni - II. faza 27.08.18 05.10.18 Primorsko-goranska županija
Provedba glavnih pregleda mostova na državnim cestama Republike Hrvatske 20.08.18 28.09.18 Hrvatska
Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće – Kloštar, dužine l=4, 0 km 29.06.18 13.07.18 Istarska županija, Grad Zagreb
Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće – Kloštar, dužine l=4, 0 km 26.06.18 13.07.18 Istarska županija, Grad Zagreb
Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće – Kloštar, dužine l=4, 0 km 12.06.18 13.07.18 Istarska županija, Grad Zagreb

Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti oznake DC8 gradnjom kružnog raskrižja te izmicanje autobusnih stajališta na lokaciji Šoići u Kostreni - II. faza

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Sanacija erozije pokosa na državnoj cesti oznake DC 8, dionica 19 u km 11+200, zapadni portal tunela Medići

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Provedba glavnih pregleda mostova na državnim cestama Republike Hrvatske

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti oznake DC8 gradnjom kružnog raskrižja te izmicanje autobusnih stajališta na lokaciji Šoići u Kostreni - II. faza

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Sanacija erozije pokosa na državnoj cesti oznake DC 8, dionica 19 u km 11+200, zapadni portal tunela Medići

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti oznake DC8 gradnjom kružnog raskrižja te izmicanje autobusnih stajališta na lokaciji Šoići u Kostreni - II. faza

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Provedba glavnih pregleda mostova na državnim cestama Republike Hrvatske

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće – Kloštar, dužine l=4, 0 km

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće – Kloštar, dužine l=4, 0 km

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće – Kloštar, dužine l=4, 0 km

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje