Feedback

Javna nadmetanja za područje Naručitelj: Hrvatske ceste

Tenderi.hr Vas informiraju o tenderima svih javnih i sektorskih naručitelja, a Vam donosimo sve objave naručitelja Hrvatske ceste.
Bez obzira da li tražite radove velike, male ili bagatelne vrijednosti, ovo je pravo mjesto za pronaći interesantna nova nadmetanja.

Za vrijeme 7-dnevnog besplatnog testa možete procijeniti kakvu Vam podršku tenderi.hr mogu pružiti u procesu odabira tendera!

84 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 9)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
NADZOR NAD IZGRADNJOM PRISTUPNIH CESTA MOSTU PELJEŠAC, DUBOKA - SPARAGOVIĆI, ZRADEŽE 18.06.18 17.07.18 Dubrovačko-neretvanska županija
Izrada idejnog rješenja i SUO s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš za Izmještanje DC 229 ( GP Mali Tabor – DC 206 Hum na Sutli ) , dužine približno 5, 00 km 13.06.18 28.06.18 Krapinsko-zagorska županija
Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće – Kloštar, dužine l=4, 0 km 12.06.18 26.06.18 Istarska županija, Grad Zagreb
Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće – Kloštar, dužine l=4, 0 km 01.06.18 26.06.18 Istarska županija, Grad Zagreb
Izrada idejnog rješenja i SUO s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš za Izmještanje DC 229 ( GP Mali Tabor – DC 206 Hum na Sutli ) , dužine približno 5, 00 km 01.06.18 28.06.18 Krapinsko-zagorska županija
Izrada idejnog rješenja i SUO s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš za Izmještanje DC 229 ( GP Mali Tabor – DC 206 Hum na Sutli ) , dužine približno 5, 00 km 15.05.18 28.06.18 Krapinsko-zagorska županija
Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće – Kloštar, dužine l=4, 0 km 11.05.18 26.06.18 Istarska županija, Grad Zagreb
OBJAVLJENA NOVA DOKUMENTACIJA - Izvođenje preostalih radova nad izgradnjom I., II. i III. etape državne ceste D427, čvor Marčelji (nova A7) – Viškovo – čvor Rujevica (A7) – građevinski radovi i instalacije 04.06.18 Croatia
OBJAVLJENA NOVA DOKUMENTACIJA - Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC 544 na području Bjelovarsko - bilogorske županije u duljini 5,6 km 07.06.18 Bjelovarsko-bilogorska županija
OBJAVLJENA NOVA DOKUMENTACIJA - Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC 544 na području Zagrebačke županije u duljini 6819 m 07.06.18 Zagrebačka županija

NADZOR NAD IZGRADNJOM PRISTUPNIH CESTA MOSTU PELJEŠAC, DUBOKA - SPARAGOVIĆI, ZRADEŽE

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izrada idejnog rješenja i SUO s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš za Izmještanje DC 229 ( GP Mali Tabor – DC 206 Hum na Sutli ) , dužine približno 5, 00 km

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće – Kloštar, dužine l=4, 0 km

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće – Kloštar, dužine l=4, 0 km

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Izrada idejnog rješenja i SUO s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš za Izmještanje DC 229 ( GP Mali Tabor – DC 206 Hum na Sutli ) , dužine približno 5, 00 km

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Izrada idejnog rješenja i SUO s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš za Izmještanje DC 229 ( GP Mali Tabor – DC 206 Hum na Sutli ) , dužine približno 5, 00 km

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće – Kloštar, dužine l=4, 0 km

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

OBJAVLJENA NOVA DOKUMENTACIJA - Izvođenje preostalih radova nad izgradnjom I., II. i III. etape državne ceste D427, čvor Marčelji (nova A7) – Viškovo – čvor Rujevica (A7) – građevinski radovi i instalacije

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Prethodna obavijest

OBJAVLJENA NOVA DOKUMENTACIJA - Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC 544 na području Bjelovarsko - bilogorske županije u duljini 5,6 km

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Prethodna obavijest

OBJAVLJENA NOVA DOKUMENTACIJA - Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC 544 na području Zagrebačke županije u duljini 6819 m

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Prethodna obavijest