Feedback

Javna nadmetanja za područje Naručitelj: INA-industrija nafte

Tenderi.hr Vas informiraju o tenderima svih javnih i sektorskih naručitelja, a na ovoj stranici Vam donosimo aktualne objave naručitelja INA-industrija nafte dd.
Bez obzira da li tražite radove velike, male ili bagatelne vrijednosti, ovo je pravo mjesto za pronaći interesantna nova nadmetanja.

Za vrijeme 7-dnevnog besplatnog testa možete procijeniti kakvu Vam podršku tenderi.hr mogu pružiti u procesu odabira tendera!

74 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 8)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Alkohol etilni 18.06.18 26.06.18 Zagrebačka županija
Skid jedinica 19.06.18 03.07.18 Primorsko-goranska županija
Lopatice radnog kola ventilatora zračnih hladnjaka 18.06.18 09.07.18 Sisačko-moslavačka županija
Radovi na sustavu katodne zaštite 19.06.18 09.07.18 Grad Zagreb
Trietilen glikol 18.06.18 06.07.18 Grad Zagreb
Inhibitor korozije za sabirno transportni sustav nafte 22.03.18 12.06.18 Sisačko-moslavačka županija
Inhibitor korozije za plinovode 13.03.18 13.06.18 Sisačko-moslavačka županija
Certifikacija i nadzor sustava za ocjenu sukladnosti i periodični pregled pokretne tlačne opreme ( PTO ) prema IIS postupku (unutarnja nadzorna služba kandidata ) sukladno Pravilniku o pokretnoj tlačnoj opremi ( NN 91/13 ) i Prilozima Direktive 2008/68/EZ 18.06.18 Grad Zagreb
Centrifuga za određivanje udjela vode i sedimenata u sirovoj nafti 18.06.18 29.06.18 Osječko-baranjska županija
Nabava i isporuka padajućih stepenica 18.06.18 29.06.18 14:00 Osječko-baranjska županija

Alkohol etilni

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Skid jedinica

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Lopatice radnog kola ventilatora zračnih hladnjaka

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Radovi na sustavu katodne zaštite

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Trietilen glikol

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Inhibitor korozije za sabirno transportni sustav nafte

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Inhibitor korozije za plinovode

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Certifikacija i nadzor sustava za ocjenu sukladnosti i periodični pregled pokretne tlačne opreme ( PTO ) prema IIS postupku (unutarnja nadzorna služba kandidata ) sukladno Pravilniku o pokretnoj tlačnoj opremi ( NN 91/13 ) i Prilozima Direktive 2008/68/EZ

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Centrifuga za određivanje udjela vode i sedimenata u sirovoj nafti

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Nabava i isporuka padajućih stepenica

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)