Feedback

Javna nadmetanja za područje Naručitelj: KBC Sestre milosrdnice

Tenderi.hr Vas informiraju o tenderima svih javnih i sektorskih naručitelja, a ovdje se nalaze sve objave naručitelja KBC Sestre milosrdnice.
Bez obzira da li tražite radove velike, male ili bagatelne vrijednosti, ovo je pravo mjesto za pronaći interesantna nova nadmetanja.

Za vrijeme 7-dnevnog besplatnog testa možete procijeniti kakvu Vam podršku tenderi.hr mogu pružiti u procesu odabira tendera!

37 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 4)
  Naslov Objavljeno   Rok Regija
Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe Klinike za ginekologiju za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice 22.10.18 28.11.18 Grad Zagreb
Rukavice za potrebe Kliničkog bolničkog centra sestre milosrdnice 21.02.19 04.03.19 Grad Zagreb
Rukavice za potrebe Kliničkog bolničkog centra sestre milosrdnice 15.02.19 04.03.19 Grad Zagreb
Rukavice za potrebe Kliničkog bolničkog centra sestre milosrdnice 04.02.19 04.03.19 Grad Zagreb
Građevinsko – obrtnički radovi za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice 26.04.19 20.05.19 Grad Zagreb
UV dezinfektor prostora za potrebe Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice 09.05.19 21.05.19 Grad Zagreb
Održavanje angiografskog sustava Shimadzu Bransist Safire S N 0161K56402 za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice 30.04.19 22.05.19 Grad Zagreb
Nabava 4K stupa za vršenje artroskopskih operacija za potrebe Klinike za traumatologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice 08.05.19 30.05.19 Grad Zagreb
Popravak medicinskih aparata proizvođača Siemens za potrebe KBCSM 22.05.19 03.06.19 Grad Zagreb
Popravak medicinskih aparata proizvođača Siemens za potrebe KBCSM 17.05.19 03.06.19 Grad Zagreb

Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe Klinike za ginekologiju za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Rukavice za potrebe Kliničkog bolničkog centra sestre milosrdnice

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Rukavice za potrebe Kliničkog bolničkog centra sestre milosrdnice

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Rukavice za potrebe Kliničkog bolničkog centra sestre milosrdnice

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Građevinsko – obrtnički radovi za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

UV dezinfektor prostora za potrebe Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Održavanje angiografskog sustava Shimadzu Bransist Safire S N 0161K56402 za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Nabava 4K stupa za vršenje artroskopskih operacija za potrebe Klinike za traumatologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Popravak medicinskih aparata proizvođača Siemens za potrebe KBCSM

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Popravak medicinskih aparata proizvođača Siemens za potrebe KBCSM

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)