Feedback

Javna nadmetanja za područje Prodaja imovine stečajnog dužnika

Ova pretraga daje tendere za prodaju imovine stečajnog dužnika.

312 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 32)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Prodaja nekretnina i pokretnina 22.01.19 05.02.19 Varaždinska županija, Međimurska županija
Prodaja pokretnine 22.01.19 30.01.19 Osječko-baranjska županija
Prodaja imovine stečajnog dužnika 22.01.19 12.02.19 Osječko-baranjska županija
Prodaja imovine stečajnog dužnika 22.01.19 12.02.19 Primorsko-goranska županija
Prodaja imovine stečajnog dužnika 22.01.19 03.03.19 Grad Zagreb
Prodaja imovine stečajnog dužnika 22.01.19 12.02.19 Primorsko-goranska županija
Prodaja imovine stečajnog dužnika 22.01.19 12.02.19 Primorsko-goranska županija
Prodaja imovine stečajnog dužnika 22.01.19 28.01.19 Grad Zagreb
Prodaja imovine stečajnog dužnika 22.01.19 12.02.19 Primorsko-goranska županija
Prodaja imovine stečajnog dužnika 22.01.19 04.02.19 Osječko-baranjska županija

Prodaja nekretnina i pokretnina

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja pokretnine

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja imovine stečajnog dužnika

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja imovine stečajnog dužnika

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja imovine stečajnog dužnika

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja imovine stečajnog dužnika

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja imovine stečajnog dužnika

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja imovine stečajnog dužnika

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja imovine stečajnog dužnika

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja imovine stečajnog dužnika

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)