Feedback

Javna nadmetanja za područje Prodaja imovine stečajnog dužnika

Ova pretraga daje tendere za prodaju imovine stečajnog dužnika.

503 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 51)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Prodaja pokretnina popisanih od ovršenika 24.09.18 28.09.18 Karlovačka županija
Prodaja pokretnina 24.09.18 01.10.18 Koprivničko-križevačka županija
Usluga osiguranja ( 2 grupe ) 24.09.18 22.10.18 Hrvatska
Usluge osiguranja 24.09.18 05.10.18 Dubrovačko-neretvanska županija
Prodaja pokretnine u vlasništvu osnovne škole Dubovac 24.09.18 01.10.18 Karlovačka županija
Prodaja pokretnina 24.09.18 05.10.18 Primorsko-goranska županija
Prodaja pokretnina 24.09.18 04.10.18 Varaždinska županija
Prodaja imovine stečajnog dužnika 24.09.18 13.10.18 Grad Zagreb
Prodaja službenog vozila u vlasništvu Grada Labina 21.09.18 09.10.18 Istarska županija
Prodaja imovine stečajnog dužnika 24.09.18 30.10.18 Grad Zagreb

Prodaja pokretnina popisanih od ovršenika

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja pokretnina

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Usluga osiguranja ( 2 grupe )

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Usluge osiguranja

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Prodaja pokretnine u vlasništvu osnovne škole Dubovac

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja pokretnina

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja pokretnina

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja imovine stečajnog dužnika

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja službenog vozila u vlasništvu Grada Labina

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja imovine stečajnog dužnika

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)