Feedback

Javna nadmetanja za područje Prodaja imovine stečajnog dužnika

Ova pretraga daje tendere za prodaju imovine stečajnog dužnika.

461 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 47)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Prodaja pokretnina 19.06.18 28.06.18 Grad Zagreb
Prodaja pokretnina 18.06.18 04.07.18 Međimurska županija
Prodaja imovine stečajnog dužnika 19.06.18 03.07.18 Varaždinska županija
Usluga osiguranja imovine bloka K i bloka L od svih opasnosti 19.06.18 12.07.18 Grad Zagreb
Tromjesečna evidencija ugovora: OS za usluge osiguranja imovine, osoba, odgovornosti iz djelatnosti, naknade plaće za vrijeme bolovanja, obvezno osiguranje od AO i kasko osiguranje vozila za razdoblje od 2 godine 19.06.18 Primorsko-goranska županija, Grad Zagreb
Osiguranje imovine, osoba i vozila 18.06.18 20.07.18 Koprivničko-križevačka županija
Prodaja imovine stečajnog dužnika 18.06.18 09.07.18 Grad Zagreb
Prodaja imovine stečajnog dužnika 18.06.18 Varaždinska županija
Prodaja imovine stečajnog dužnika 18.06.18 06.07.18 Splitsko-dalmatinska županija
Prodaja imovine stečajnog dužnika 18.06.18 25.06.18 Osječko-baranjska županija

Prodaja pokretnina

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja pokretnina

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja imovine stečajnog dužnika

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Usluga osiguranja imovine bloka K i bloka L od svih opasnosti

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Tromjesečna evidencija ugovora: OS za usluge osiguranja imovine, osoba, odgovornosti iz djelatnosti, naknade plaće za vrijeme bolovanja, obvezno osiguranje od AO i kasko osiguranje vozila za razdoblje od 2 godine

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima

Osiguranje imovine, osoba i vozila

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja imovine stečajnog dužnika

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja imovine stečajnog dužnika

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja imovine stečajnog dužnika

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Prodaja imovine stečajnog dužnika

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)