Feedback

Javna nadmetanja za područje API - Završni radovi u građevinarstvu - Promo21

354 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 36)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Sanacija stepenica na ulazu u objekt mjesne samouprave " Kanal " i objekt prirodoslovne škole " Vladimir Prelog " - prirodoslovna škola V. Prelog 21.11.18 27.11.18 Grad Zagreb
Sanacija krovišta stambene zgrade Petra Flega 3, Buzet Stari grad 19.11.18 10.12.18 Istarska županija
Radovi na zamjeni dijela prozora na zgradi Gradske uprave Grada Splita 20.11.18 29.11.18 Splitsko-dalmatinska županija
Uređenje spomen sobe u Kljacima 20.11.18 29.11.18 Šibensko-kninska županija
Obnova uličnog i dvorišnog pročelja višestambene zgrade, Trg Vladka Mačeka 6 21.11.18 18.12.18 Grad Zagreb
Rekonstrukcija i opremanje zgrade DVD - a Cetingrad sa dogradnjom garaže za smještaj vozila ( ponovljeni postupak 21.11.18 13.12.18 Karlovačka županija
Adaptacija Dječjeg vrtića Čarobni svijet 21.11.18 12.12.18 Brodsko-posavska županija
Usluge vođenja projektom gradnje, stručnog nadzora i projektantskog nadzora na izgradnji trajektne luke Tkon, otok Pašman 21.11.18 13.12.18 Zadarska županija
Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić 21.11.18 18.12.18 Primorsko-goranska županija
Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene - prostor za potrebe udruga građana lokalne zajednice 21.11.18 11.12.18 Krapinsko-zagorska županija

Sanacija stepenica na ulazu u objekt mjesne samouprave " Kanal " i objekt prirodoslovne škole " Vladimir Prelog " - prirodoslovna škola V. Prelog

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Sanacija krovišta stambene zgrade Petra Flega 3, Buzet Stari grad

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Radovi na zamjeni dijela prozora na zgradi Gradske uprave Grada Splita

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Uređenje spomen sobe u Kljacima

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Obnova uličnog i dvorišnog pročelja višestambene zgrade, Trg Vladka Mačeka 6

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Rekonstrukcija i opremanje zgrade DVD - a Cetingrad sa dogradnjom garaže za smještaj vozila ( ponovljeni postupak

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Adaptacija Dječjeg vrtića Čarobni svijet

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Usluge vođenja projektom gradnje, stručnog nadzora i projektantskog nadzora na izgradnji trajektne luke Tkon, otok Pašman

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene - prostor za potrebe udruga građana lokalne zajednice

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)