Feedback

Javna nadmetanja za područje API - GradimoZadar.hr

1.055 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 106)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Separatori zauljenih oborinskih voda 15.02.19 07.03.19 Grad Zagreb, Sisačko-moslavačka županija
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE TE APLIKACIJSKOG PAKETA ZA EU PROJEKT „ RAZVOJ VODNO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA USLUŽNOM PODRUČJU MIHOLJAČKOG VODOVODA D. O. O 15.02.19 22.03.19 Osječko-baranjska županija
Izvođenje radova na izgradnji Studentske menze sa studentskim paviljonima i kolnim prilazom na lokaciji Novog kampusa Sveučilišta u Zadru 15.02.19 25.03.19 Zadarska županija
Izvođenje radova na projektu 4c1. 4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 13 zgrada 14.02.19 19.03.19 Osječko-baranjska županija
Pružanje usluga čišćenja prostorija Doma hrvatskih veterana u Lipiku, Ulica Marije Terezije 5 11.02.19 05.03.19 Požeško-slavonska županija
IZGRADNJA SANITARNE ODVODNJE I OSTALE PRATEĆE INFRASTRUKTURE U ULICI CONCETA U BALAMA 07.02.19 26.02.19 Istarska županija
Nabava i ugradnja nove dizalice u luci Šibenik, uvala Vrnaža 06.02.19 26.02.19 Šibensko-kninska županija
Energetska obnova zgrade Osnovne škole „ Lipik “ na adresi Školska 25 06.02.19 26.02.19 Požeško-slavonska županija
Izgradnja dječjeg vrtića 04.02.19 22.02.19 Osječko-baranjska županija
Energetska obnova zgrade Osnovne škole Suhopolje i školske dvorane 04.02.19 22.02.19 Virovitičko-podravska županija

Separatori zauljenih oborinskih voda

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE TE APLIKACIJSKOG PAKETA ZA EU PROJEKT „ RAZVOJ VODNO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA USLUŽNOM PODRUČJU MIHOLJAČKOG VODOVODA D. O. O

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izvođenje radova na izgradnji Studentske menze sa studentskim paviljonima i kolnim prilazom na lokaciji Novog kampusa Sveučilišta u Zadru

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izvođenje radova na projektu 4c1. 4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 13 zgrada

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Pružanje usluga čišćenja prostorija Doma hrvatskih veterana u Lipiku, Ulica Marije Terezije 5

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

IZGRADNJA SANITARNE ODVODNJE I OSTALE PRATEĆE INFRASTRUKTURE U ULICI CONCETA U BALAMA

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Nabava i ugradnja nove dizalice u luci Šibenik, uvala Vrnaža

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Energetska obnova zgrade Osnovne škole „ Lipik “ na adresi Školska 25

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izgradnja dječjeg vrtića

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Energetska obnova zgrade Osnovne škole Suhopolje i školske dvorane

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)