Feedback

Javna nadmetanja za područje API - GradimoZadar.hr

1.536 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 154)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Nabava viličara putem operativnog leasinga 15.04.19 17.05.19 Primorsko-goranska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Zagreb, Osječko-baranjska županija
Napredna mjerna infrastruktura s G3 - PLC komunikacijom 08.04.19 14.05.19 Hrvatska
Nabava elektro opreme za red. i inter. održ. niskonaponskog dijela postrojenja, signalnih i svjetlovodnih kabela u funkciji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na terit. pod. u nadl. Naručitelja 08.03.19 05.04.19 Primorsko-goranska županija
Izvođenje radova izgradnje infrastrukture za grijanje objekta M. Krleže 1a 25.02.19 22.03.19 Varaždinska županija
Usluga tjelesne zaštite osoba i imovine 07.02.19 05.03.19 Grad Zagreb
Izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta POBOLJŠANJE VODNO - KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA 03.12.18 23.05.19 Primorsko-goranska županija
Rekonstrukcija trga Nikole Šubića Zrinskog u Hrvatskoj Kostajnici 09.11.18 10.12.18 Sisačko-moslavačka županija
Betonski temelj i drveni TT stup 19.04.19 25.04.19 Sisačko-moslavačka županija
Izvođenje radova na energetskoj obnovi po grupama 10.04.19 02.05.19 Karlovačka županija
Radovi na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5105 Polari - biciklističke trake 09.04.19 29.04.19 Istarska županija

Nabava viličara putem operativnog leasinga

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Napredna mjerna infrastruktura s G3 - PLC komunikacijom

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Nabava elektro opreme za red. i inter. održ. niskonaponskog dijela postrojenja, signalnih i svjetlovodnih kabela u funkciji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na terit. pod. u nadl. Naručitelja

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izvođenje radova izgradnje infrastrukture za grijanje objekta M. Krleže 1a

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Usluga tjelesne zaštite osoba i imovine

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izgradnja sustava odvodnje u okviru projekta POBOLJŠANJE VODNO - KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Rekonstrukcija trga Nikole Šubića Zrinskog u Hrvatskoj Kostajnici

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Betonski temelj i drveni TT stup

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izvođenje radova na energetskoj obnovi po grupama

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Radovi na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5105 Polari - biciklističke trake

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)