Feedback

Javna nadmetanja za područje Zaštita osoba i imovine

Ova pretraga daje sve tendere iz područja zaštite osoba i imovine, zaštitarskih usluga.

339 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 34)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Održavanje uređaja sustava tehničke zaštite 06.05.19 13.05.19 Splitsko-dalmatinska županija
ZAŠTITARSKE USLUGE ZA OBJEKTE U KULTURI ( Gradska knjižnica Marko Marulić, Multimedijalni kulturni centar, Galerija umjetnina, Zoološki vrt, Malakološka zbirka, Stara gradska vijećnica 06.06.19 24.06.19 Splitsko-dalmatinska županija
Usluga izrade tehničke i studijske dokumentacije za Integrirani program Starogradskog polja ( KK. 06. 1. 1. 01. 0080 20.05.19 24.06.19 Hrvatska
Usluge stručnog nadzora radova i koordinatora zaštite na radu, na projektu Energetske obnove - rehabilitacijsko - smještajni objekt Minerva 24.06.19 12.07.19 Varaždinska županija
Implementacija sustava tehničke zaštite 24.06.19 12.07.19 Hrvatska
Usluga izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima 24.06.19 29.07.19 Hrvatska
Nadzor radova energetske obnove zgrada Opće bolnice Varaždin, po grupama 24.06.19 15.07.19 Varaždinska županija
Nabava zaštitarskih usluga 24.06.19 08.07.19 Grad Zagreb
Usluge stalnog stručnog nadzora projekta KK. 09. 1. 2. 01. 0015 24.06.19 Zadarska županija
Nabava prava na održavanje i nadogradnju softverskih produkata za sigurnost 21.06.19 15.07.19 Grad Zagreb

Održavanje uređaja sustava tehničke zaštite

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

ZAŠTITARSKE USLUGE ZA OBJEKTE U KULTURI ( Gradska knjižnica Marko Marulić, Multimedijalni kulturni centar, Galerija umjetnina, Zoološki vrt, Malakološka zbirka, Stara gradska vijećnica

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Usluga izrade tehničke i studijske dokumentacije za Integrirani program Starogradskog polja ( KK. 06. 1. 1. 01. 0080

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Usluge stručnog nadzora radova i koordinatora zaštite na radu, na projektu Energetske obnove - rehabilitacijsko - smještajni objekt Minerva

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Implementacija sustava tehničke zaštite

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Usluga izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Nadzor radova energetske obnove zgrada Opće bolnice Varaždin, po grupama

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Nabava zaštitarskih usluga

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Usluge stalnog stručnog nadzora projekta KK. 09. 1. 2. 01. 0015

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima

Nabava prava na održavanje i nadogradnju softverskih produkata za sigurnost

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)