Feedback

Javna nadmetanja za područje Zaštita osoba i imovine

Ova pretraga daje sve tendere iz područja zaštite osoba i imovine, zaštitarskih usluga.

341 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 35)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Suhopolje 18.10.18 15.11.18 Virovitičko-podravska županija
Usluga izrade metodologije za integralnu zaštitu ruralnih krajolika i održivi razvoj turizma delte rijeke Neretve na projektu CO - EVOLVE 18.10.18 09.11.18 Dubrovačko-neretvanska županija
Nabava zaštitne opreme, radne odjeće i zaštitnih rukavica 18.10.18 07.11.18 Zadarska županija
STRUČNI NADZOR ( GEOTEHNIČKI, GEODETSKI, GRAĐEVINSKI, STROJARSKI I ELEKTROTEHNIČKI ) NAD GRAĐENJEM SUSTAVA JAVNOG NAVODNJAVANJA BLATA - CERNA 18.10.18 Vukovarsko-srijemska županija
STRUČNI NADZOR ( GEOTEHNIČKI, GEODETSKI, GRAĐEVINSKI, STROJARSKI I ELEKTROTEHNIČKI ) NAD GRAĐENJEM SUSTAVA JAVNOG NAVODNJAVANJA SOPOT 18.10.18 Vukovarsko-srijemska županija
Radna i zaštitna odjeća - jakne, hlače, prsluci i kape 18.10.18 Grad Zagreb
Nabava radova - Rekonstrukcija i uređenje posjetiteljske infrastrukture - Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak 18.10.18 16.11.18 Zadarska županija
Usluge podrške u upravljanju EU projektom Unaprjeđenje sustava održivog upravljanja, turističke valorizacije i interpretacije prirodne baštine na području NP Mljet, MLJET – ODISE ( J ) A MEDITERRANEA 15.10.18 26.10.18 Hrvatska, Dubrovačko-neretvanska županija
Adaptacija i održavanje 3. kata Instituta za antropologiju u sklopu projekta „ Centar za primijenjenu bioantropologiju 09.10.18 30.10.18 Grad Zagreb
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI ZGRADA DJEČJE BOLNICE I KLINIKE ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO, TERMOENERGETSKOG BLOKA TE OTVORENOG VIŠEETAŽNOG PARKIRALIŠTA 05.10.18 14.11.18 Primorsko-goranska županija

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Suhopolje

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Usluga izrade metodologije za integralnu zaštitu ruralnih krajolika i održivi razvoj turizma delte rijeke Neretve na projektu CO - EVOLVE

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Nabava zaštitne opreme, radne odjeće i zaštitnih rukavica

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

STRUČNI NADZOR ( GEOTEHNIČKI, GEODETSKI, GRAĐEVINSKI, STROJARSKI I ELEKTROTEHNIČKI ) NAD GRAĐENJEM SUSTAVA JAVNOG NAVODNJAVANJA BLATA - CERNA

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima

STRUČNI NADZOR ( GEOTEHNIČKI, GEODETSKI, GRAĐEVINSKI, STROJARSKI I ELEKTROTEHNIČKI ) NAD GRAĐENJEM SUSTAVA JAVNOG NAVODNJAVANJA SOPOT

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima

Radna i zaštitna odjeća - jakne, hlače, prsluci i kape

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima

Nabava radova - Rekonstrukcija i uređenje posjetiteljske infrastrukture - Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Usluge podrške u upravljanju EU projektom Unaprjeđenje sustava održivog upravljanja, turističke valorizacije i interpretacije prirodne baštine na području NP Mljet, MLJET – ODISE ( J ) A MEDITERRANEA

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Adaptacija i održavanje 3. kata Instituta za antropologiju u sklopu projekta „ Centar za primijenjenu bioantropologiju

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI ZGRADA DJEČJE BOLNICE I KLINIKE ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO, TERMOENERGETSKOG BLOKA TE OTVORENOG VIŠEETAŽNOG PARKIRALIŠTA

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)