Feedback

Javna nadmetanja za područje Zaštita osoba i imovine

Ova pretraga daje sve tendere iz područja zaštite osoba i imovine, zaštitarskih usluga.

338 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 34)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
USLUGE PROFESIONALNIH VATROGASACA ZA POTREBE KBC - a OSIJEK 16.01.19 05.02.19 Osječko-baranjska županija
Usluga instalacije centralizera za 4 kolonu zaštitnih cijevi 12.02.19 04.03.19 Zagrebačka županija
Usluge stalnog stručnog nadzora projekta KK. 09. 1. 2. 01. 0015 01.02.19 22.02.19 Zadarska županija
Usluga nadzora i zaštite ( zaštitarska usluga 29.01.19 18.02.19 Međimurska županija
PRUŽANJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINSKECIJE, DERATIZACIJE I HIGIJENIČARSKE SLUŽBE NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT 14.01.19 18.02.19 Osječko-baranjska županija
Izgradnja NATURA 2000 interpretacijskih centara na otvorenom, javna i ambijentalna rasvjeta po grupama 18.01.19 19.02.19 Karlovačka županija
Nabava sefova za pohranu novca za potrebe Financijske agencije 18.02.19 11.03.19 Grad Zagreb
Izrada Glavnog i Izvedbenog projekta za Rekreacijsko - turistički kompleks Bara u Grubišnom Polju 18.02.19 08.03.19 Bjelovarsko-bilogorska županija
Nabava zaštitarske usluge tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Financijske agencije - RC Zagreb 18.02.19 04.03.19 Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija
USLUGA IZRADE PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU LOKALNE VODOVODNE MREŽE GRGUREVIĆI - RAVAN - BRČINO 18.02.19 Brodsko-posavska županija

USLUGE PROFESIONALNIH VATROGASACA ZA POTREBE KBC - a OSIJEK

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Usluga instalacije centralizera za 4 kolonu zaštitnih cijevi

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Usluge stalnog stručnog nadzora projekta KK. 09. 1. 2. 01. 0015

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Usluga nadzora i zaštite ( zaštitarska usluga

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

PRUŽANJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINSKECIJE, DERATIZACIJE I HIGIJENIČARSKE SLUŽBE NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izgradnja NATURA 2000 interpretacijskih centara na otvorenom, javna i ambijentalna rasvjeta po grupama

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Nabava sefova za pohranu novca za potrebe Financijske agencije

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izrada Glavnog i Izvedbenog projekta za Rekreacijsko - turistički kompleks Bara u Grubišnom Polju

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Nabava zaštitarske usluge tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Financijske agencije - RC Zagreb

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

USLUGA IZRADE PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU LOKALNE VODOVODNE MREŽE GRGUREVIĆI - RAVAN - BRČINO

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima