Feedback

Javna nadmetanja za područje Makedonija

Informiramo Vas o trenutno otvorenim tenderima kao i objavljenim rezultatima tendera iz Makedonije.

Na našim stranicama možete vidjeti javna nadmetanja i iz ostalih zemalja bivše Jugoslavije kao i iz velikog broja drugih zemalja.

Bez obzira da li nudite robu, usluge ili radove, na našim stranicama možete pronaći javna nadmetanja od Vašeg interesa. Tenderi.hr rado će Vam pomoći pronaći točno ona javna nadmetanja iz Makedonije koji su interesantni za Vašu tvrtku.

Zašto se ne biste registrirali za besplatno testiranje naše usluge i uvjerili se u prednosti najopširnije europske baze tendera? Pružit ćemo Vam osobnu korisničku podršku i precizne i individualno krojene pretrage, a Vi svoje vrijeme možete posvetiti izradi ponude i osvajanju tendera!

837 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 2 ( od 84)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА 15.02.19 20.02.19 Macedonia
Лекови од листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ 15.02.19 03.04.19 Macedonia
Ситен електро и браварски материјал за одржување на улично осветлување 15.02.19 21.02.19 Macedonia
Набавка на средства за хигиена 15.02.19 25.02.19 Macedonia
УСЛУГА ЗА СОБИРАЊЕ,ТРАНСПОРТ И УНИШТУВАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИ ОТПАД СО ИНЦИНЕРАЦИЈА 15.02.19 07.03.19 Macedonia
канцелариски материјали со испорака до магацинот на училиштето 15.02.19 20.02.19 Macedonia
“Реконструкција на улица Гоце Делчев во село Русиново, Берово од стационажа 0+000 до стационажа 0+161.194 – прва фаза (крак/улица 3)” 15.02.19 25.02.19 Macedonia
ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКA ДОКУМЕНТАЦИЈА (за период од 2 (две) години 15.02.19 07.03.19 Macedonia
Набавка на Услуги за фотографирање 15.02.19 27.02.19 Macedonia
Набавка на сликарски материјали и рамки 15.02.19 20.02.19 Macedonia

ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Лекови од листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Ситен електро и браварски материјал за одржување на улично осветлување

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Набавка на средства за хигиена

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

УСЛУГА ЗА СОБИРАЊЕ,ТРАНСПОРТ И УНИШТУВАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИ ОТПАД СО ИНЦИНЕРАЦИЈА

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

канцелариски материјали со испорака до магацинот на училиштето

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

“Реконструкција на улица Гоце Делчев во село Русиново, Берово од стационажа 0+000 до стационажа 0+161.194 – прва фаза (крак/улица 3)”

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКA ДОКУМЕНТАЦИЈА (за период од 2 (две) години

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Набавка на Услуги за фотографирање

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Набавка на сликарски материјали и рамки

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)