Feedback
I.D.: 36173059

Novostavba materskej školy v Tulčíku

Vrsta ugovora
Práce
Datum objave
28.05.19
Vrsta objave:
Obchodná príležitosť (všetky postupy)
 
 
Mjesto isporuke:
Prešovský kraj
 • Preuzmi
 • Print
 • Bilješke
  Morate biti prijavljeni kako biste mogli spremiti bilješke.
 • Proslijedi
  Neispravan e-mail E-mail je uspješno poslan
 • Prijevod
Opis:
Novostavba materskej školy v Tulčíku. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY NÁZOV STAVBY : NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V TULČÍKU MIESTO STAVBY : TULČÍK, Č.P. 717 INVESTOR : OBECNÝ ÚRAD TULČÍK, Č.178, 08213 TULČÍK DODÁVATEĽ STAVBY: PODĽA VÝBERU INVESTORA ZODP. PROJEKTANT: ING. STAŠKO MILAN - STAREKO , TULČÍK Č.171, 08213 CHARAKTER STAVBY : NOVOSTAVBA KAPACITY : ZASTAVANÁ PLOCHA - 417,89 M2 ÚŽITKOVÁ PLOCHA - 1NP=334,17 M2 2NP=309,96 M2 SPOLU=644,13 M2 OBOSTAVANÝ PRIESTOR - 2945,73 M3 ČLENENIE STAVBY : STAVEBNÝ OBJEKT - SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT -SO 02 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA -SO 03 - KANALIZÁCIA -SO 04 - PRÍPOJKA NN -SO 05 - PRÍPOJKA PLYNU -SO 06 - VRT A PRÍP. TEP. ČERPADLA -SO 07 - TERÉNNE ÚPRAVY -SO 08 - OPLOTENIE B - SÚHRNÉ RIEŠENIE STAVBY - SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA,SÚČASTNÝ STAV NOVONAVRHOVANÝ OBJEKT BUDE SITUOVANÝ V SEVEROZÁPADNEJ ČASTI OBCE TULČÍK, KAT. ÚZEMIE TULČÍK, NA Č. P. 717- V ŠKOLSKOM AREÁLY. PRÍSTUP NA POZEMOK BUDE PO OBECNEJ CESTE. POVODNÝ VSTUP DO AREÁLU ŠKOLY NAVRHUJEME POSUNÚŤ SMEROM K ŠKOLSKEJ JEDÁLNI A TÝM VYTVÁRAME NOVÝ SAMOSTATNÝ VSTUP OKOLO JEDÁLNE K NAVRHOVANEJ MATERSKEJ ŠKOLE. AREÁL MATERSKEJ ŠKOLY BUDE ODDELENÝ OD AREÁLU ŠKOLY OPLOTENÍM. INŽINIERSKE SIETE: V AREÁLI SA NACHÁDZA VLASTNÁ STUDŇA A ŽUMPA, NA KTORÉ SA BUDEME NAPÁJAŤ SAMOSTATNÝMI PRÍPOJKAMI. PRI JEDÁLNI JE UMIESTNENÝ PLYNOVÝ ROZVÁDZAČ, Z KTORÉHO SA BUDEME NAPÁJAŤ S PODRUŽNÝM MERANÍM. ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA BUDE RIEŠENÁ ZO STĹPA VZDUŠNÉHO VEDENIA NN, URČENOM VSE PREŠOV. OKOLO NAVRHOVANEJ MŠ JE VO VÝSTAVBE ULIČNÝ VODOVOD, NA KTORÝ SA PO DOKONČENÍ, PLÁNUJEME NAPOJIŤ. VYKONANÉ PRIESKUMY NA POZEMKU BOL REALIZOVANÝ VIZUÁLNY PRIESKUM A INŽINIERSKO-GEOLOGICKÝ PRIESKUMNÝ VRT. NA ZÁKLADE TOHO JE MOŽNÉ KONŠTATOVAŤ, ŽE POZEMOK JE VHODNÝ NA UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ BUDOVY. POUŽITÉ PODKLADY KÓPIA Z KATASTRÁLNEJ MAPY, GEOMETRICKÝ PLÁN NÁVRH URBANISTICKÉHO RIEŠENIA A DOPRAVY VZHĽADOM NA TVAR A ROZMERY POZEMKU A NA NAPOJENIE NA KUCHYŇU V JESTVUJÚCEJ JEDÁLNI, NAVRHUJEME UMIESTNIŤ OBJEKT O NAJDLHŠÍCH ROZMEROCH 34,25M X 17,65M, PODĽA VÝKRESU SITUÁCIE. HLAVNÝ VJAZD NA STAVENISKO BUDE Z OBECNEJ CESTY, CEZ NOVOVZNIKNUTÝ VJAZD OKOLO JEDÁLNE. POTREBA ODSTAVNÝCH A PARKOVACÍCH PLÔCH PRE NAVRHOVANÝ OBJEKT JE STANOVENÁ V ZMYSLE STN 736110/Z2 OD 02/2015. PODĽA TABUĽKY 20, POTREBUJEME: PRE 8 ZAMESTNACOV - 2 PARKOVACIE MIESTA Podrobné vymedzenie rozsahu stavebných práce je uvedené v prílohe týchto súťažných podkladov v sprievodnej dokumentácii vrátane výkazu výmer (zadanie).
Registrirajte se sada za 7-dnevni besplatni test i omogućite si pristup ovom i mnogim drugim tenderima iz Vaše branše!

Zašto tenderi.hr?

 • Individualizirane pretrage

 • Najopširnija baza tendera u Hrvatskoj

 • Osobni agent za korisničku podršku -
  čak i za vrijeme besplatnog testiranja!

 • Dnevna dostava novih tendera

Moja registracija