Feedback

Javna nadmetanja za područje EU - Slovenija

914 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 92)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Repair services of garments and textiles 17.10.18 SLOVENIJA
Substation equipment 17.10.18 12.11.18 10:00 SLOVENIJA
Electrotechnical equipment 17.10.18 SLOVENIJA
Miscellaneous software package and computer systems 17.10.18 30.10.18 09:00 Jugovzhodna Slovenija
Repair and maintenance services of precision equipment 17.10.18 SLOVENIJA
Surveying services 17.10.18 SLOVENIJA
Liability insurance services 17.10.18 SLOVENIJA
Washing and dry-cleaning services 17.10.18 SLOVENIJA
Services provided by medical laboratories 17.10.18 SLOVENIJA
Turbine installations 17.10.18 Pomurska

Repair services of garments and textiles

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ostale informacije

Substation equipment

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Electrotechnical equipment

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Ostale informacije

Miscellaneous software package and computer systems

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Repair and maintenance services of precision equipment

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ostale informacije

Surveying services

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima

Liability insurance services

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima

Washing and dry-cleaning services

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima

Services provided by medical laboratories

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima

Turbine installations

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima