Feedback
I.D.: 28799822

Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole sa izradom studije utjecaja na okoliš

Vrsta ugovora
Usluge
Datum objave
11.06.18
Vrsta objave:
Tender (sve procedure)
 
 
Mjesto isporuke:
Brodsko-posavska županija
 • Preuzmi
 • Print
 • Bilješke
  Morate biti prijavljeni kako biste mogli spremiti bilješke.
 • Proslijedi
  Neispravan e-mail E-mail je uspješno poslan
Opis:
Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole sa izradom studije utjecaja na okoliš; Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole sa izradom studije utjecaja na okoliš; Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole sa izradom studije utjecaja na okoliš - projektiranje
Registrirajte se sada za 7-dnevni besplatni test i omogućite si pristup ovom i mnogim drugim tenderima iz Vaše branše!

Zašto tenderi.hr?

 • Individualizirane pretrage

 • Najopširnija baza tendera u Hrvatskoj

 • Osobni agent za korisničku podršku -
  čak i za vrijeme besplatnog testiranja!

 • Dnevna dostava novih tendera

Moja registracija

Pogledajte slične tendere

Naslov Rok
OBILAZNICA NEDELIŠĆA I PUŠĆINA, IZRADA IDEJNE I GLAVNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PROVEDBA GEODETSKIH I GEOTEHNIČKIH RADOVA TE ISHOĐENJE LOKACIJSKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE  
OBILAZNICA NEDELIŠĆA I PUŠĆINA, IZRADA IDEJNE I GLAVNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PROVEDBA GEODETSKIH I GEOTEHNIČKIH RADOVA TE ISHOĐENJE LOKACIJSKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE  
OBILAZNICA NEDELIŠĆA I PUŠĆINA, IZRADA IDEJNE I GLAVNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PROVEDBA GEODETSKIH I GEOTEHNIČKIH RADOVA TE ISHOĐENJE LOKACIJSKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE  
D8, DIONICA MRAVINCE – TTTS IZRADA IDEJNE I GLAVNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PROVEDBA GEODETSKIH I GEOTEHNIČKIH RADOVA TE ISHOĐENJE LOKACIJSKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE 23.04.18
OBILAZNICA NEDELIŠĆA I PUŠĆINA, IZRADA IDEJNE I GLAVNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PROVEDBA GEODETSKIH I GEOTEHNIČKIH RADOVA TE ISHOĐENJE LOKACIJSKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE  
D8, DIONICA MRAVINCE – TTTS IZRADA IDEJNE I GLAVNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PROVEDBA GEODETSKIH I GEOTEHNIČKIH RADOVA TE ISHOĐENJE LOKACIJSKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE 23.04.18
Obilaznica Nedelišća i Pušćina: izrada idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole 28.08.18
Izrada svih vrsta glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinske dozvole za izgradnju BC Brestovac Požeški – čvorište Godinjak u km cca 14+750 22.08.18
Izrada glavnog i izvedbenog projekta, elaborata iskolčenja te tendera za ustupanje radova ( tendera ) za zahvat „ Građenje prokopa Korana - Kupa i pratećih objekata  
Usluge izrade projektne dokumentacije za obnovu i izgradnju 500 obiteljskih kuća na PPDS RH