Feedback
I.D.: 28823863

OBILAZNICA DICMA IZRADA NOVE STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ S ISHOĐENJEM RJEŠENJA O PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA NA OKOLIŠ

Vrsta ugovora
Usluge
Datum objave
12.06.18
Vrsta objave:
Tender (sve procedure)
 
 
Mjesto isporuke:
 • Preuzmi
 • Print
 • Bilješke
  Morate biti prijavljeni kako biste mogli spremiti bilješke.
 • Proslijedi
  Neispravan e-mail E-mail je uspješno poslan
Opis:
Obilaznica DICMA izrada nove studije o utjecaju na okoliš s ishođenjem rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš - ekologija
Registrirajte se sada za 7-dnevni besplatni test i omogućite si pristup ovom i mnogim drugim tenderima iz Vaše branše!

Zašto tenderi.hr?

 • Individualizirane pretrage

 • Najopširnija baza tendera u Hrvatskoj

 • Osobni agent za korisničku podršku -
  čak i za vrijeme besplatnog testiranja!

 • Dnevna dostava novih tendera

Moja registracija

Pogledajte slične tendere

Naslov Rok
Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće – Kloštar, dužine l=4, 0 km 13.07.18
Nabava usluga Studija utjecaja na okoliš za EU projekt zaštite od poplava na slivu Plitvice  
Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće – Kloštar, dužine l=4, 0 km 13.07.18
Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće – Kloštar, dužine l=4, 0 km 13.07.18
Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće – Kloštar, dužine l=4, 0 km 13.07.18
Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće – Kloštar, dužine l=4, 0 km 13.07.18
Izrada idejnog rješenja i Studije utjecaja zahvata na okoliš za obilaznicu Ogulina, duljine 11, 00 km 05.11.18
Izrada Studije o utjecaju zahvata na okoliš mješovitog hidromelioracijskog sustava odvodnje i navodnjavanja Sinjskog polja – I. faza područje Trnovača 02.10.18
Izrada prostorno – prometno – građevinske studije cestovne mreže na otoku Čiovu 23.08.18
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Studija o utjecaju zahvata na okoliš - uređenje desne obale Dunava, dionica D - potez od UPOV-a do Vučedola (rkm 1330+785 do rkm 1328+355) u Gradu Vukovaru 22.10.18