Feedback
I.D.: 28823863

Obilaznica DICMA izrada nove studije o utjecaju na okoliš s ishođenjem rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš

Vrsta ugovora
Usluge
Datum objave
12.06.18
Vrsta objave:
Tender (sve procedure)
 
 
Mjesto isporuke:
 • Preuzmi
 • Print
 • Bilješke
  Morate biti prijavljeni kako biste mogli spremiti bilješke.
 • Proslijedi
  Neispravan e-mail E-mail je uspješno poslan
Opis:
Obilaznica DICMA izrada nove studije o utjecaju na okoliš s ishođenjem rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš - ekologija
Registrirajte se sada za 7-dnevni besplatni test i omogućite si pristup ovom i mnogim drugim tenderima iz Vaše branše!

Zašto tenderi.hr?

 • Individualizirane pretrage

 • Najopširnija baza tendera u Hrvatskoj

 • Osobni agent za korisničku podršku -
  čak i za vrijeme besplatnog testiranja!

 • Dnevna dostava novih tendera

Moja registracija

Pogledajte slične tendere

Naslov Rok
Izrada idejnog rješenja i SUO s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš za Izmještanje DC 229 ( GP Mali Tabor – DC 206 Hum na Sutli ) , dužine približno 5, 00 km 28.06.18
Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće – Kloštar, dužine l=4, 0 km 26.06.18
Nabava usluga Studija utjecaja na okoliš za EU projekt zaštite od poplava na slivu Plitvice 03.07.18
Izrada idejnog rješenja i SUO s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš za Izmještanje DC 229 ( GP Mali Tabor – DC 206 Hum na Sutli ) , dužine približno 5, 00 km 28.06.18
Izrada idejnog rješenja i SUO s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš za Izmještanje DC 229 ( GP Mali Tabor – DC 206 Hum na Sutli ) , dužine približno 5, 00 km 28.06.18
Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće – Kloštar, dužine l=4, 0 km 26.06.18
Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće – Kloštar, dužine l=4, 0 km 26.06.18
Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju na okoliš za obilaznicu Draga Bašćanska i Jurandvor, duljine 4 km 02.07.18
Izrada Studije o utjecaju na okoliš za zahvat poboljšanja uvjeta plovnosti rijeke Save za dionicu od rkm 329 do rkm 315 i rkm 312 + 200 do rkm 300 09.07.18
Izrada studije za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu " Sanacija l.o. Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka " 08.06.18