Feedback
I.D.: 28823863

OBILAZNICA DICMA IZRADA NOVE STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ S ISHOĐENJEM RJEŠENJA O PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA NA OKOLIŠ

Vrsta ugovora
Usluge
Datum objave
12.06.18
Vrsta objave:
Tender (sve procedure)
 
 
Mjesto isporuke:
 • Preuzmi
 • Print
 • Bilješke
  Morate biti prijavljeni kako biste mogli spremiti bilješke.
 • Proslijedi
  Neispravan e-mail E-mail je uspješno poslan
Opis:
Obilaznica DICMA izrada nove studije o utjecaju na okoliš s ishođenjem rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš - ekologija
Registrirajte se sada za 7-dnevni besplatni test i omogućite si pristup ovom i mnogim drugim tenderima iz Vaše branše!

Zašto tenderi.hr?

 • Individualizirane pretrage

 • Najopširnija baza tendera u Hrvatskoj

 • Osobni agent za korisničku podršku -
  čak i za vrijeme besplatnog testiranja!

 • Dnevna dostava novih tendera

Moja registracija

Pogledajte slične tendere

Naslov Rok
Izrada idejnog rješenja i SUO s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš za Izmještanje DC 229 ( GP Mali Tabor – DC 206 Hum na Sutli ) , dužine približno 5, 00 km  
Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izgradnju nove državne ceste DC542 na lokaciji Išišće – Kloštar, dužine l=4, 0 km  
Izrada Studije o utjecaju zahvata na okoliš mješovitog hidromelioracijskog sustava odvodnje i navodnjavanja Sinjskog polja – I. faza područje Trnovača  
DV 2x400 kV TUMBRI - ŽERJAVINEC ERNESTINOVO; Dionica TUMBRI – VELEŠEVEC, Izrada Idejnog rješenja, dokumentacije za ocjenu prihvatljivosti zahvata na NEM, Studije utjecaja na okoliš 15.01.19
DV 2x400 kV TUMBRI - ŽERJAVINEC ERNESTINOVO; Dionica TUMBRI – VELEŠEVEC, Izrada Idejnog rješenja, dokumentacije za ocjenu prihvatljivosti zahvata na NEM, Studije utjecaja na okoliš 15.01.19
Provođenje jednogodišnjeg istraživanja ornitofaune, faune velikih zvijeri i šišmiša te izrada elaborata o prihvatljivosti planiranog zahvata u području prirode za potrebe procjene utjecaja na okoliš 19.11.18
Izrada Studije o utjecaju na okoliš za zahvat poboljšanja uvjeta plovnosti rijeke Save za dionicu od rkm 329 do rkm 315 i rkm 312 + 200 do rkm 300  
Plan javne nabave za 2019. godinu - grad Osijek 31.12.19
Usluge izrade strateške studije za provedbu strateške procjene utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš 30.01.19
Usluge izrade strateške studije za provedbu strateške procjene utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš 30.01.19