Feedback
I.D.: 32990466

Plan javne nabave 2019. godine - OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA PAKRAC

Vrsta ugovora
Ostalo
Datum objave
03.01.19
Vrsta objave:
Plan nabave
 
 
Mjesto isporuke:
Požeško-slavonska županija
 • Preuzmi
 • Print
 • Bilješke
  Morate biti prijavljeni kako biste mogli spremiti bilješke.
 • Proslijedi
  Neispravan e-mail E-mail je uspješno poslan
Opis:
Plan javne nabave 2019. godine - naknade za smještaj na službenom putu, naknade za prijevoz na službenom putu, seminari, savjetovanja i simpoziji, tečajevi i stručni ispiti, uredski materijal – papir za fotokopiranje i ostale uredske potrepštine, uredski materijal – toneri, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje - papirnata galanterija - sredstva za čišćenje - materijali za čišćenje, namirnice za školsku kuhinju - mlinarski i pekarski proizvodi - meso i mesne prerađevine - mlijeko i mliječni proizvodi - voće - povrće - ostali razni proizvodi za potrebe školske kuhinje - prehrambeni proizvodi, opskrba električnom energijom, plin, motorni benzin i dizel gorivo, ostali materijali za proizvodnju energije ( lož ulje ), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata - alati i elektro materijal, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, knjige strojevi, uređaji, uredski namještaj, računala i računalna oprema - informatička oprema, usluge platnog prometa - bankarske usluge, tuzemne članarine, reprezentacija - ugostiteljske usluge, premija osiguranja prijevoznih sredstava, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava - vozila, uređenje prostora, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja, usluge ažuriranja računalnih baza - informatičke usluge, laboratorijske usluge, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi, zakupnine i najamnine za građevinske objekte, komunalne usluge - naknada za uređenje voda, pričuva, dimnjačarske i ekološke usluge, deratizacija i dezinsekcija, Iznošenje i odvoz smeća - otpad, opskrba vodom, elektronski mediji, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata - energetska obnova - završni radovi, ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - vlastiti prijevoz učenika (kombi) – gorivo, vlastiti prijevoz učenika (kombi) – popravci - prijevoz osoba, poštarina, usluge telefona, telefaksa - telekomunikacije, službena radna i zaštitna odjeća i obuća, sitan inventar
Registrirajte se sada za 7-dnevni besplatni test i omogućite si pristup ovom i mnogim drugim tenderima iz Vaše branše!

Zašto tenderi.hr?

 • Individualizirane pretrage

 • Najopširnija baza tendera u Hrvatskoj

 • Osobni agent za korisničku podršku -
  čak i za vrijeme besplatnog testiranja!

 • Dnevna dostava novih tendera

Moja registracija