Feedback
I.D.: 32498098

Plan nabave za 2019. godinu - Gimnazija Franje Petrića

Vrsta ugovora
Ostalo
Datum objave
06.12.18
Vrsta objave:
Plan nabave
 
 
Mjesto isporuke:
Zadarska županija
 • Preuzmi
 • Print
 • Bilješke
  Morate biti prijavljeni kako biste mogli spremiti bilješke.
 • Proslijedi
  Neispravan e-mail E-mail je uspješno poslan
Opis:
Plan nabave za 2019. godinu - uredski materijal, literatura / časopisi, publikacije, glasila, knjige i ostalo, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja, osnovni materijal i sirovine, električna energija, električna mrežarina, plin, motorni benzin i gorivo, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata i opreme ( alat, elektro materijal ), sitni inventar, službena, radna i zaštitna odjeća, usluge telefona i interneta ( telekomunikacije ), poštanske usluge, taxi prijevoz, usluge tekućeg i investicijskog održavanja - održavanje stolarije, keramičarski radovi, elektro radovi, vodoinstalaterski radovi, ličilački radovi, radovi na postavljanju podova, održavanje IT opreme, servis fotokopirhih uređaja, priključenje zgrade na kanalizaciju, održavanje prijevoznih sredstava ( servis vozila ), usluge promidžbe i informiranja ( marketing ), elektronski mediji, usluge oglašavanja - tisak, opskrba vodom, odvoz i odlaganje otpada, deratizacija i dezinfekcija, pregled dimnjaka i centralnog grijanja, ostale komunalne usluge - vodna naknada, zakupnine i najamnine za građevinske objekte, opremu i prijevozna sredstva, zdravstvene i veterinarske usluge, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika ( sistematski pregledi ), intelektualne i osobne usluge - autorski honorar, ugovor o djelu, usluge agencije, računalne usluge ( informatičke usluge ), grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uređenje prostora, usluge osiguranja imovine i prometnih sredstava, reprezentacija, ugostiteljske usluge, hrana i piće, članarine - tuzemne članarine, pristojbe i naknade, rashodi protokola ( vijenci, cvijeće, svijeće i slično ), izvanškolski i izvannastavni programi, knjige, troškovi za razne aktivnosti učenika, natjecanja učenika, školski list, školski športski klub, uređenje okoliša, uredska oprema i namještaj, računala i računalna oprema, e tableti, LCD projektori, klima uređaji, oprema za grijanje, hlađenje i ventilaciju, sportska i glazbena oprema, sanacija krova
Registrirajte se sada za 7-dnevni besplatni test i omogućite si pristup ovom i mnogim drugim tenderima iz Vaše branše!

Zašto tenderi.hr?

 • Individualizirane pretrage

 • Najopširnija baza tendera u Hrvatskoj

 • Osobni agent za korisničku podršku -
  čak i za vrijeme besplatnog testiranja!

 • Dnevna dostava novih tendera

Moja registracija