Feedback
I.D.: 32183728

Sanacija i adaptacija bivšeg srednjoškolskog centra, te uređenje gradske knjižnice na I. katu

Vrsta ugovora
Radovi
Datum objave
22.11.18
Vrsta objave:
Ostale informacije
 
 
Mjesto isporuke:
Splitsko-dalmatinska županija
 • Preuzmi
 • Print
 • Bilješke
  Morate biti prijavljeni kako biste mogli spremiti bilješke.
 • Proslijedi
  Neispravan e-mail E-mail je uspješno poslan
Opis:
Sanacija i adaptacija bivšeg srednjoškolskog centra, te uređenje gradske knjižnice na I. katu ( I. FAZA ) Zgrada bivšeg Srednjoškolskog centra danas je, kao što je bila i ranije, zgrada javne namjene. Smještena je u staroj gradskoj jezgri Makarske, te predstavlja jedan od najznačajnijih i najistaknutijih građevinskih spomenika XIX stoljeća u Makarskom primorju. Uvedena je u registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu pod br. RST - 754, Rješenjem istog zavoda broj 24 / 25 - 77. Današnji izgled i nepravilni tlocrtni oblik razlikuju se od izvornog, što je rezultat rekonstrukcija izvršenih tijekom godina u više navrata. Izvorni dio je pravilnog, pravokutnog tlocrta, a sastoji od središnjeg dijela, visine prizemlje i tri kata, pokrivenog četverostrešnim krovom, te dva bočna krila, visine prizemlja i dva kata, sa krovištem na dvije i tri vode. Konstrukcija izvornog, opisanog dijela objekta sastojala se od kamenih zidova te drvenih stropnih i krovnih konstrukcija. Sa sjeveroistočne strane jugozapadnog dijela izvornog objekta uz pravokutni oblik, postoji proširenje u kojem su smješteni sanitarni čvorovi na svim etažama, za koje nije sigurno da li je izvedeno odmah ili naknadno, iako je sudeći prema debljini i vrsti zidova i ono starijeg datuma. 1974. god. je zbog nedostatka prostora sa sjeveroistočne strane dozidano novo krilo, trapeznog tlocrtnog oblika, sa modernim materijalima ( beton i armirani beton ) . Proširenje je izvedeno na četiri etaže - prizemlje ( ukopano zbog nagiba terena ) i tri kata, s istim razinama podova kao i u izvornom dijelu građevine s kojim je komunikacijski povezano. Dogradnja je pokrivena skrivenim dvostrešnim krovom blažeg nagiba, a aneks sa sanitarnim čvorovima ravnim krovom. Bruto površine zgrade sa dogradnjama iznosi cca 2000 m2. Nakon rekonstrukcije izvedene 1974. god. vanjski izgled građevine nije se mijenjao, ali se u više navrata izvodilo radove na unutarnjem uređenju i adaptaciji prostora. Najobimniji zahvati izvedeni su u različitim preiodima na sjeverozapadnom dijelu prizemlja za potrebe uređenja višenamjenske dvorane sa pratećim sadržajima. Galerija " Antun Gojak " smještena je na jugoistočnom dijelu prizemlja, a pristupa joj se kao i prostorima novouređene dvorane preko centralno postavljenog glavnog ulaza i predvorja. Iz predvorja se sporednim hodnikom dolazi do stubišta koje povezuje sve četiri etaže građevine, a izvana mu se pristupa na međukatu ( između prizemlja i prvog kata ) sa bočne ulice. Na većoj površini 1. kata smještena je Gradska knjižnica, dok se na manjem dograđenom dijelu nalazi prostor koji koristi folklorno društvo. Komunikacija i sanitarni čvor su zajednički. Knjižnica koristi pet većih, međusobno povezanih prostorija. Ulaz joj je izravno iz stubišnog prostora. Cijelu površinu drugog kata zauzimaju prostori Glazbene škole - uredi, koncertna dvorana, hodnik i sanitarni čvor. I na tom katu su za potrebe koncertne dvorane svojevremeno izvršeni određeni zahvati - otvor u nosivom zidu. Treći kat ima manju korisnu površinu od donjih katova. Samo centralni i dograđeni dio imaju punu visinu, dok su krila pokrivena kosim krovovima ispod kojih se nalaze korisni prostori manje svijetle visine, osvijetljeni krovnim prozorima. U centralnom dijelu smješteni su uredski prostori u funkciji galerije. U nižem dijelu osnovnog dijela građevine i u dograđenom krilu nalaze se prostori koje koristi Radio Makarska. Centralni, viši dio građevine pokriven je kosim četverostrešnim krovom, ispod kojeg se nalazi neiskorišteni tavan bez trajnog i sigurnog pristupa. Kolni pristup zgradi moguć je sa jugozapadne saobraćajnice. S obzirom na davnu izgradnju, višegodišnju upotrebu i u više navrata mijenjanu namjenu zgrade i u tu svrhu vršenih konstruktivnih zahvata i povremenih intervencija u prostoru, bez potrebnih odobrenja, ukazala se potreba za sanacijom i adaptacijom objekta. ; Sanacija i adaptacija bivšeg srednjoškolskog centra, te uređenje gradske knjižnice na I. katu - rušenja i demontaže, betonski, armiranobetonski, zidarski, izolaterski, gipskartonski, stolarija, parketarski, keramičarski, podopolagački, kamenarski, soboslikarski, ličilački, vovovod, kanalizacija, elektroinstalacije, odvodnja, sanitarna oprema, sustav grijanja, hlađenja, ventilacija, završni radovi
Registrirajte se sada za 7-dnevni besplatni test i omogućite si pristup ovom i mnogim drugim tenderima iz Vaše branše!

Zašto tenderi.hr?

 • Individualizirane pretrage

 • Najopširnija baza tendera u Hrvatskoj

 • Osobni agent za korisničku podršku -
  čak i za vrijeme besplatnog testiranja!

 • Dnevna dostava novih tendera

Moja registracija