Feedback
I.D.: 32684133

SUSTAV UPRAVLJANJA GUBICIMA - IZGRADNJA I USPOSTAVA NADZORNO - UPRAVLJAČKOG SUSTAVA KONTROLE I SMANJENJA GUBITAKA

Vrsta ugovora
Radovi
Datum objave
14.12.18
Vrsta objave:
Obavijest o sklopljenim ugovorima
 
 
Mjesto isporuke:
Dubrovačko-neretvanska županija
 • Preuzmi
 • Print
 • Bilješke
  Morate biti prijavljeni kako biste mogli spremiti bilješke.
 • Proslijedi
  Neispravan e-mail E-mail je uspješno poslan
Opis:
Predmet postupka je Sustav upravljanja gubicima -dogradnja postojećeg nadzorno - upravljačkog sustava uspostavom kontrole i smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu javnog isporučitelja vodnih usluga. Nabava sadrži izgradnju nadzornih točaka, dogradnju nadzorno - upravljačkog sustava ( NUS ) sa SCADA ( Supervisory Control And Data Acquisition ) sustavom, ugradnju mjerno - regulacijske opreme potrebne za uspostavu DMA ( District Metered Area ) zona ( montažerski, elektro i i građevinsko - zanatski radovi ) , radove na detekciji i sanaciji otkrivenih propuštanja ( gubitaka ) , te radove na izgradnji tehničke zaštite objekata. Ponuditelj je obvezan sve radove na sanaciji izvoditi sukladno pozitivnim propisima sukladno primijenjenim propisima navedenim u troškovnicima iz ove Dokumentacije o nabavi. Ne postoji projektna dokumentacija budući da je predmet nabave sanacija postojećih objekata i usluge mjerenja i lociranja mjesta propuštanja cjevovoda. ; Predmet ovog postupka javne nabave je Sustav upravljanja gubicima -dogradnja postojećeg nadzorno - upravljačkog sustava uspostavom kontrole i smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu javnog isporučitelja vodnih usluga. Predmet nabave u bitnome sadrži izgradnju nadzornih točaka, dogradnju nadzorno - upravljačkog sustava ( NUS ) sa SCADA ( Supervisory Control And Data Acquisition ) sustavom, ugradnju mjerno - regulacijske opreme potrebne za uspostavu DMA ( District Metered Area ) zona ( montažerski, elektro i i građevinsko - zanatski radovi ) , radove na detekciji i sanaciji otkrivenih propuštanja ( gubitaka ) , te radove na izgradnji tehničke zaštite objekata. Ponuditelj je obvezan sve radove na sanaciji izvoditi sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke koji propisuju djelatnost građenja, a posebno u skladu s aktima: Zakon o gradnji ( NN 153 / 13 i 20 / 17 ) , Zakon o prostornom uređenju ( NN 153 / 13 i 65 / 17 ) , Zakon o građevinskoj inspekciji ( NN 153 / 13 ) , Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ( NN 78 / 15 ) , odnosno sukladno primijenjenim propisima navedenim u troškovnicima iz ove Dokumentacije o nabavi. Ne postoji projektna dokumentacija budući da je predmet nabave sanacija postojećih objekata i usluge mjerenja i lociranja mjesta propuštanja cjevovoda. Ponuditelji mogu izvršiti neposredan uvid u postojeću dokumentaciju - koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava i obilaskom lokacija na kojima se vrši sanacija steći uvid u obima potrebnih radova. ; Sustav upravljanja gubicima - izgradnja i uspostava nadzorno - upravljačkog sustava kontrole i smanjenja gubitaka - vodovodna mreža
Registrirajte se sada za 7-dnevni besplatni test i omogućite si pristup ovom i mnogim drugim tenderima iz Vaše branše!

Zašto tenderi.hr?

 • Individualizirane pretrage

 • Najopširnija baza tendera u Hrvatskoj

 • Osobni agent za korisničku podršku -
  čak i za vrijeme besplatnog testiranja!

 • Dnevna dostava novih tendera

Moja registracija