Feedback
I.D.: 35957809

Usluge upravljanja u provedbi projekta sufinanciranog EU sredstvima - SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA - AGLOMERACIJA NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA I SELCE

Vrsta ugovora
Usluge
Datum objave
17.05.19
Vrsta objave:
Ispravak / Poništenje
 
 
Mjesto isporuke:
Primorsko-goranska županija, Grad Zagreb
 • Preuzmi
 • Print
 • Bilješke
  Morate biti prijavljeni kako biste mogli spremiti bilješke.
 • Proslijedi
  Neispravan e-mail E-mail je uspješno poslan
Opis:
Predmet nabave su usluge upravljanja u provedbi projekta sufinanciranog EU sredstvima SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA-AGLOMERACIJA NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA, SELCE Usluge u okviru ovog ugovora obuhvaćaju usluge tehničke i administrativne podrške UPRAVLJANJA PROJEKTOM SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA-AGLOMERACIJA NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA, SELCE tijekom pripreme te izvođenja radova 1. Tehničko praćenje, upravljanje, savjetovanje Naručitelja s obzirom na to da sve aspekte koji, po profesionalnoj procjeni Izvršitelja, mogu ugroziti uspješnu provedbu Projekta i / ili dovesti do kršenja uvjeta iz Ugovora ( u smislu dinamike, kvalitete izvedenih radova, kvalitete opreme i planiranja financija ) 2. Koordiniranje svih projektnih aktivnosti i sudionika, u cilju uspješnog završetka Projekta 3. Financijsko praćenje provedbe 4. Pravno praćenje provedbe 5. Upravljanje rizicima i otklanjanje štetnih posljedica 6. Administriranje provedbe Projekta i projektno izvješćivanje u skladu s regulativom RH i EU; Predmet nabave su usluge upravljanja u provedbi projekta sufinanciranog EU sredstvima " SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA - AGLOMERACIJA NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA, SELCE " . Usluge u okviru ovog ugovora obuhvaćaju usluge tehničke i administrativne podrške UPRAVLJANJA PROJEKTOM " SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA - AGLOMERACIJA NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA, SELCE " tijekom pripreme te izvođenja radova. Oznaka i naziv iz jedinstvenog rječnika javne nabave ( CPV - a ) : 71310000 - 4 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu ( ZJN 2016 ) Uslijed neusklađenja EOJN sa ZJN 2016 u obavijesti javne nabave: Tehničke savjetodavne usluge i savjetodavne usluge u graditeljstvu Svrha Ugovora o usluzi upravljanja u provedbi projekta vodokomunalne infrastrukture prema FIDIC uvjetima ugovora sufinanciranog EU sredstvima: Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica, i Selce je pravovremena i učinkovita provedba Projekta izvršavanjem sljedećih aktivnosti: 1. Tehničko praćenje, upravljanje, savjetovanje Naručitelja s obzirom na to da sve aspekte koji, po profesionalnoj procjeni Izvršitelja, mogu ugroziti uspješnu provedbu Projekta i / ili dovesti do kršenja uvjeta iz Ugovora ( u smislu dinamike, kvalitete izvedenih radova, kvalitete opreme i planiranja financija ) , 2. Koordiniranje svih projektnih aktivnosti i sudionika, u cilju uspješnog završetka Projekta, 3. Financijsko praćenje provedbe Projekta, 4. Pravno praćenje provedbe Projekta, 5. Upravljanje rizicima i otklanjanje štetnih posljedica, 6. Administriranje provedbe Projekta i projektno izvješćivanje, u skladu s regulativom RH i EU. Sve aktivnosti iz Projektnog zadatka moraju se provoditi u skladu s važećim Uputama za korisnike projekata financiranih u okviru EFRR, ESF i Kohezijskog fonda, a mogu se sagledati kroz sljedeće aktivnosti: ? Aktivnost 1 - Ugovor o radovima ( Fidic ŽUTA KNJIGA ) Usluge tehničke podrške tijekom " PROJEKTIRANJA, IZGRADNJE I PUŠTANJA U RAD UPOV - a " ( kapacitet UPOV - a Novi Vinodolski 12. 000 ES, kapacitet UPOV - a Crikvenica 31. 500 ES ) ; oba II. stupnja pročišćavanja, uključujući i pokusni rad. Planirana realizacija kroz dva ugovora o nabavi. ? Aktivnost 2 - Ugovor o radovima ( Fidic CRVENA KNJIGA ) Usluge tehničke podrške tijekom " IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE I SANACIJE SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE " . Planirana realizacija kroz dva ugovora o nabavi. ? Aktivnost 3 - Ugovor o nabavi opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe ? Aktivnost 4 - Ugovor za usluge nadzora Nadzor će se provoditi u skladu s FIDIC uvjetima ugovora o građenju ( FIDIC Crvena knjiga - Aktivnost 1 ) , FIDIC uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje ( FIDIC Žuta knjiga - Aktivnost 2 ) , Zakonom o gradnji ( NN 153 / 13, 20 / 17 ) i Zakonom o prostornom uređenju ( NN 153 / 13, 65 / 17 ) i drugim relevantnim zakonodavnim aktima važećim za ovu vrstu građevina. ? Aktivnost 5 - Ugovor za usluge informiranja i vidljivosti projekta Mjere informiranja i vidljivosti projekta usmjerene su informiranju: korisnika, javnosti te medija o projektu koji se financira iz fondova Europske Unije, sve prema Uputama za korisnike sredstava - Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda 2014 - 2020. ; Usluge upravljanja u provedbi projekta sufinanciranog EU sredstvima - SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA - AGLOMERACIJA NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA I SELCE - savjetodavne usluge
Registrirajte se sada za 7-dnevni besplatni test i omogućite si pristup ovom i mnogim drugim tenderima iz Vaše branše!

Zašto tenderi.hr?

 • Individualizirane pretrage

 • Najopširnija baza tendera u Hrvatskoj

 • Osobni agent za korisničku podršku -
  čak i za vrijeme besplatnog testiranja!

 • Dnevna dostava novih tendera

Moja registracija

Pogledajte slične tendere

Naslov Rok
Usluge upravljanja u provedbi projekta sufinanciranog EU sredstvima - SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA - AGLOMERACIJA NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA I SELCE 12.07.19
Nadzor radova - SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA - AGLOMERACIJA NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA I SELCE 02.07.19
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje i vodoopskrbe - SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA - AGLOMERACIJA NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA I SELCE 08.07.19
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Usluga informiranja javnosti, jačanja vidljivosti i osnaživanja kapaciteta u provedbi projekta sufinanciranog EU sredstvima „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali I Veli Lošinj  
Podrška vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i administraciju u provedbi pilot projekta ugradnje napredne mreže HEP ODS - a 15.07.19
Provedbe mjera vidljivosti i promidžbe na projektu Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške 09.07.19
Usluge nadzora radova u okviru Projekta POBOLJŠANJE VODNO - KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA  
Usluge upravljanja projektom za EU projekt Rugvica - Dugo Selo - sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda  
Usluga upravljanja projektom, odvojena nabava za grupu 2 Usluga koordinatora projektnih aktivnosti, asistenta za provedbu projektnih aktivnosti i stručnjaka za financijsko praćenje i izvještavanje 01.07.19
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Usluge izrade studijsko - projektne dokumentacije za potrebe provedbe projekta izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada potrebne za sufinanciranje sredstvima EU