Feedback
I.D.: 32495793

Ustupanje radova na izgradnji dijela primarne gradske prometnice planske oznake U - 3 i dijela pristupne prometnice planske oznake U - 3. 1

Vrsta ugovora
Radovi
Datum objave
06.12.18
Vrsta objave:
Ostale informacije
 
 
Mjesto isporuke:
Primorsko-goranska županija
 • Preuzmi
 • Print
 • Bilješke
  Morate biti prijavljeni kako biste mogli spremiti bilješke.
 • Proslijedi
  Neispravan e-mail E-mail je uspješno poslan
Opis:
Ustupanje radova na izgradnji dijela primarne gradske prometnice planske oznake U - 3 i dijela pristupne prometnice planske oznake U - 3. 1 u obuhvatu DPU dijela područja Kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića ( građevinski radovi na formiranju trasa ) sukladno dokumentaciji o nabavi i Građevinskoj dozvoli Klasa: UP / I - 361 - 03 / 17 - 06 / 37 od 10. ožujka 2017. godine. ; Ustupanje radova na izgradnji dijela primarne gradske prometnice planske oznake U - 3 i dijela pristupne prometnice planske oznake U - 3. 1
Registrirajte se sada za 7-dnevni besplatni test i omogućite si pristup ovom i mnogim drugim tenderima iz Vaše branše!

Zašto tenderi.hr?

 • Individualizirane pretrage

 • Najopširnija baza tendera u Hrvatskoj

 • Osobni agent za korisničku podršku -
  čak i za vrijeme besplatnog testiranja!

 • Dnevna dostava novih tendera

Moja registracija

Pogledajte slične tendere

Naslov Rok
Usluge stručnog nadzora radova pri rekonst. dijela drž. ceste u Rijeci te rekonstr. i dogr. sust. odvodnje otpadnih voda i poboljš. postojećeg sust. odvodnje na lok. križanje Mlaka–I faza - Krešimirova 07.12.18
Rekonstrukcija dijela zgrade u Malinskoj - Dom udruga 06.11.18
Izvođenje radova na vodovodnom ogranku Šmrika, Burićeva - Putretinpredjelu Šmrika 23.11.18
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Usluge stručnog nadzora radova pri rekonstrukciji dijela državne ceste oznake DC 8, dionice 003, 004 i 104 ( Krešimirova i Adamićeva ulica ) u Rijeci te rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje otpadnih voda i poboljšanja postojećeg sustava odvodnje na lokaciji križanje Mlaka – I faza – Krešimirova  
RADOVI NA IZGRADNJI NERAZVRSTANE CESTE - PROMETNICE NA PODRUČJU LIVAČINA, PRVA ETAPA, SPOJNA CESTA ZA VRH 08.11.18
Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti oznake DC8 gradnjom kružnog raskrižja te izmicanje autobusnih stajališta na lokaciji Šoići u Kostreni - II. faza 29.10.18
Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti oznake DC8 gradnjom kružnog raskrižja te izmicanje autobusnih stajališta na lokaciji Šoići u Kostreni - II. faza 29.10.18
Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti oznake DC8 gradnjom kružnog raskrižja te izmicanje autobusnih stajališta na lokaciji Šoići u Kostreni - II. faza 29.10.18
Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti oznake DC8 gradnjom kružnog raskrižja te izmicanje autobusnih stajališta na lokaciji Šoići u Kostreni - II. faza 29.10.18
Radovi na izgradnji groblja Zoričići - 1. faza grobnih polja, središnji ceremonijalni trg, mrtvačnica i pristupna prometnica 21.12.18