Feedback

Javna nadmetanja za područje Grad Zagreb

Tenderi.hr Vas informiraju o tenderima s područja Grada Zagreba.

Ako Vas interesiraju samo tenderi koji se odnose na područje Grada Zagreba, pogledajte dolje priloženu listu.

Ovi su tenderi prikupljeni s EOJN-a, iz tiska i s više od 10.000 internet stranica koje svakodnevno pratimo. Praćenjem svih izvora nadmetanja i prikupljanjem svih tendera možemo uštedjeti dosta Vašeg vremena, a možemo biti još efikasniji i slati Vam samo one tendere iz Grada Zagreba u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vrijeme 7-dnevnog besplatnog testa možete procijeniti kakvu Vam podršku tenderi.hr mogu pružiti u procesu odabira tendera!

2.732 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 20 ( od 274)
  Naslov Objavljeno   Rok Regija
NABAVA ROBA I USLUGA S CILJEM USPOSTAVE CENTRA DIJELJENIH USLUGA S PRATEĆIM POSLOVNIM USLUGAMA ( IAAS, SAAS, PAAS ) PO GRUPAMA PREDMETA NABAVE 11.02.19 19.04.19 Grad Zagreb, Zagrebačka županija
NABAVA ROBA I USLUGA S CILJEM USPOSTAVE CENTRA DIJELJENIH USLUGA S PRATEĆIM POSLOVNIM USLUGAMA ( IAAS, SAAS, PAAS ) PO GRUPAMA PREDMETA NABAVE 21.03.19 19.04.19 Grad Zagreb, Zagrebačka županija
MESO I MESNI PROIZVODI GRUPA 1 SVJEŽE MESO GRUPA 2 MESNI PROIZVODI 27.03.19 19.04.19 Grad Zagreb
OBNOVA I SANACIJA ULIČNOG, DVORIŠNOG PROČELJA I KROVA NA ZGRADI TRG MARKA MARULIĆA 12, 12 1 22.03.19 19.04.19 Grad Zagreb
Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe IVF - a 26.03.19 23.04.19 Grad Zagreb
Nabava službenih vozila 01.04.19 24.04.19 Grad Zagreb
Usluge revizije godišnjih financijskih izvještaja FINE i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja FINE i njezinih ovisnih društava za godinu koja završava 31. 12. 2019 03.04.19 24.04.19 Grad Zagreb
Nabava nadogradnje sustava za analitiku učenja i jezera podataka - DELTA - faza 1 u sklopu II. faze programa e - Škole 21.03.19 25.04.19 Grad Zagreb
Proširenje kapaciteta diskovnog podsustava za potrebe primarne i DR lokacije ( APIS 21.03.19 25.04.19 Grad Zagreb, Zagrebačka županija
Proširenje kapaciteta diskovnog podsustava za potrebe primarne i DR lokacije ( APIS 11.03.19 25.04.19 Grad Zagreb, Zagrebačka županija

NABAVA ROBA I USLUGA S CILJEM USPOSTAVE CENTRA DIJELJENIH USLUGA S PRATEĆIM POSLOVNIM USLUGAMA ( IAAS, SAAS, PAAS ) PO GRUPAMA PREDMETA NABAVE

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

NABAVA ROBA I USLUGA S CILJEM USPOSTAVE CENTRA DIJELJENIH USLUGA S PRATEĆIM POSLOVNIM USLUGAMA ( IAAS, SAAS, PAAS ) PO GRUPAMA PREDMETA NABAVE

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

MESO I MESNI PROIZVODI GRUPA 1 SVJEŽE MESO GRUPA 2 MESNI PROIZVODI

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

OBNOVA I SANACIJA ULIČNOG, DVORIŠNOG PROČELJA I KROVA NA ZGRADI TRG MARKA MARULIĆA 12, 12 1

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe IVF - a

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Nabava službenih vozila

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Usluge revizije godišnjih financijskih izvještaja FINE i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja FINE i njezinih ovisnih društava za godinu koja završava 31. 12. 2019

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Nabava nadogradnje sustava za analitiku učenja i jezera podataka - DELTA - faza 1 u sklopu II. faze programa e - Škole

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Proširenje kapaciteta diskovnog podsustava za potrebe primarne i DR lokacije ( APIS

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Proširenje kapaciteta diskovnog podsustava za potrebe primarne i DR lokacije ( APIS

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)