Feedback

Javna nadmetanja za područje Karlovačka

Na stranici tenderi.hr pronaći ćete najveću listu tendera s područja Karlovačke županije.

Priložena lista rezultat je pregleda EOJN-a, tiska i više od 10.000 internet stranica koje naš odjel za prikupljanje podataka pregledava svaki dan. Ukoliko Vas, pored Karlovačke, zanimaju i druge županije, slobodno pogledajte linkove za ostale regije.

Tenderi.hr rado će Vam pomoći pronaći točno one tendere iz Karlovačke županije koji Vas najviše interesiraju. Želite li primati nove tendere na svoj email svaki dan? Testirajte našu uslugu 7 dana potpuno besplatno i bez obveze i iskoristite prednosti koje pruža hrvatski vodeći servis pretrage i dostave tendera.

792 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 80)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Usluga izrade dokumentacije za provedbu javnih nabava 30.05.18 20.06.18 Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Istarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Sanacija tunela Plavča Draga u km 34+520/757 pruge M604 Oštarije - Knin 13.07.18 19.07.18 Karlovačka županija
Prodaja imovine stečajnog dužnika 17.07.18 Karlovačka županija
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na području Grada Duge Rese 09.07.18 Karlovačka županija
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Sanacija internih sustava odvodnje u Cokp Ogulin i Brinje, Autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik 06.07.18 Ličko-senjska županija, Karlovačka županija
Stručni nadzor nad radovima ugradnje zaštitne ograde na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, od km 116+400 do km 117+000 ( lijevo ) 17.07.18 24.07.18 Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Karlovačka županija
Radno zaštitna odjeća ( medicinska ) 16.07.18 23.07.18 Karlovačka županija
Rezervni dijelovi i servis informatičke opreme 17.07.18 24.07.18 Ličko-senjska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Istarska županija, Grad Zagreb, Koprivničko-križevačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija
Nabava šećerne repe za ishranu divljači ( repa plod 18.06.18 05.07.18 Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Koprivničko-križevačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Požeško-slavonska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija
Antiseptici i dezinficijensi 13.06.18 03.07.18 Karlovačka županija

Usluga izrade dokumentacije za provedbu javnih nabava

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Sanacija tunela Plavča Draga u km 34+520/757 pruge M604 Oštarije - Knin

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Prethodna obavijest

Prodaja imovine stečajnog dužnika

Vrsta ugovora Ostalo
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na području Grada Duge Rese

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Prethodna obavijest

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Sanacija internih sustava odvodnje u Cokp Ogulin i Brinje, Autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Prethodna obavijest

Stručni nadzor nad radovima ugradnje zaštitne ograde na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, od km 116+400 do km 117+000 ( lijevo )

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Radno zaštitna odjeća ( medicinska )

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Rezervni dijelovi i servis informatičke opreme

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Prethodna obavijest

Nabava šećerne repe za ishranu divljači ( repa plod

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Antiseptici i dezinficijensi

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)