Feedback

Javna nadmetanja za područje Karlovačka

Na stranici tenderi.hr pronaći ćete najveću listu tendera s područja Karlovačke županije.

Priložena lista rezultat je pregleda EOJN-a, tiska i više od 10.000 internet stranica koje naš odjel za prikupljanje podataka pregledava svaki dan. Ukoliko Vas, pored Karlovačke, zanimaju i druge županije, slobodno pogledajte linkove za ostale regije.

Tenderi.hr rado će Vam pomoći pronaći točno one tendere iz Karlovačke županije koji Vas najviše interesiraju. Želite li primati nove tendere na svoj email svaki dan? Testirajte našu uslugu 7 dana potpuno besplatno i bez obveze i iskoristite prednosti koje pruža hrvatski vodeći servis pretrage i dostave tendera.

320 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 20 ( od 32)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Nabava i isporuka potrošnog materijala ( sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu 24.12.18 Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Istarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija
Nabava i isporuka potrošnog materijala ( sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu 22.11.18 Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Istarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija
Nabava i isporuka potrošnog materijala ( sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu 07.05.18 15.05.18 Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Istarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija
Nabava i isporuka potrošnog materijala ( sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu 30.04.18 15.05.18 Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Istarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija
Nabava i isporuka potrošnog materijala ( sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu 30.03.18 15.05.18 Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Istarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija
Miniwash ( po grupama ) 28.05.19 Koprivničko-križevačka županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Karlovačka županija
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju spojnog polja 110 kV u TS 110_35_10 kV Švarča 09.05.19 29.05.19 Karlovačka županija
Organizacija višednevne izvanučioničke nastave - 7. a, b, Makarska 28.05.19 Karlovačka županija
USLUGE STRUČNOG NADZORA ( za Info centar i izmještaj spoja na odvodnju javnog WC - a, izgradnja pješ. staze s promatračnicom, sabirne jame i priklj. na kanalizaciju te mat. radova na istraž. stanici 19.03.19 15.04.19 Karlovačka županija
Izgradnja Info centra i izmještaj spoja na odvodnju javnog WC - a, izgradnja pješačke staze s promatračnicom, sabirne jame i priključaka na kanalizaciju te materijalni radovi na istraživačkoj stanici 13.03.19 15.04.19 Karlovačka županija

Nabava i isporuka potrošnog materijala ( sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima

Nabava i isporuka potrošnog materijala ( sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima

Nabava i isporuka potrošnog materijala ( sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Nabava i isporuka potrošnog materijala ( sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Nabava i isporuka potrošnog materijala ( sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Miniwash ( po grupama )

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju spojnog polja 110 kV u TS 110_35_10 kV Švarča

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Organizacija višednevne izvanučioničke nastave - 7. a, b, Makarska

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima

USLUGE STRUČNOG NADZORA ( za Info centar i izmještaj spoja na odvodnju javnog WC - a, izgradnja pješ. staze s promatračnicom, sabirne jame i priklj. na kanalizaciju te mat. radova na istraž. stanici

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izgradnja Info centra i izmještaj spoja na odvodnju javnog WC - a, izgradnja pješačke staze s promatračnicom, sabirne jame i priključaka na kanalizaciju te materijalni radovi na istraživačkoj stanici

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)