Feedback

Javna nadmetanja za područje Karlovačka

Na stranici tenderi.hr pronaći ćete najveću listu tendera s područja Karlovačke županije.

Priložena lista rezultat je pregleda EOJN-a, tiska i više od 10.000 internet stranica koje naš odjel za prikupljanje podataka pregledava svaki dan. Ukoliko Vas, pored Karlovačke, zanimaju i druge županije, slobodno pogledajte linkove za ostale regije.

Tenderi.hr rado će Vam pomoći pronaći točno one tendere iz Karlovačke županije koji Vas najviše interesiraju. Želite li primati nove tendere na svoj email svaki dan? Testirajte našu uslugu 7 dana potpuno besplatno i bez obveze i iskoristite prednosti koje pruža hrvatski vodeći servis pretrage i dostave tendera.

333 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 3 ( od 34)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Servis i popravak pumpi visokog pritiska 18.04.19 Karlovačka županija
Rekonstrukcija Ulice Petra Filipca 19.04.19 Karlovačka županija
Izgradnja NATURA 2000 interpretacijskih centara na otvorenom, javna i ambijentalna rasvjeta Sanacija šetnice iznad turbine na Korani u Karlovcu 19.04.19 06.05.19 Karlovačka županija
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 6 na dionici Stative - Borlin, duljine 3, 6 km 19.04.19 Karlovačka županija
Nabava opreme za dječja igrališta po Mjesnim odborima 18.04.19 25.04.19 Karlovačka županija
Izvanredno održavanje 2 županijske i 3 lokalne ceste na području Karlovačke županije 12.04.19 03.05.19 Karlovačka županija
Izrada izvedbenog projekta sanacije nadvožnjaka, bukobrana i kolnika na državnoj cesti oznake DC 1 Rakovac u Karlovcu, dionica 10 i dionica 11 09.04.18 27.04.18 Karlovačka županija
Rastavljači za vanjsku montažu 21.03.19 10.04.19 Karlovačka županija
Zavojni materijal 08.04.19 30.04.19 Karlovačka županija
Ugovaranja vanjskih stručnjaka za uredničke poslove i lekturu 2 priručnika 17.04.19 23.04.19 Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija

Servis i popravak pumpi visokog pritiska

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima

Rekonstrukcija Ulice Petra Filipca

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima

Izgradnja NATURA 2000 interpretacijskih centara na otvorenom, javna i ambijentalna rasvjeta Sanacija šetnice iznad turbine na Korani u Karlovcu

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 6 na dionici Stative - Borlin, duljine 3, 6 km

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima

Nabava opreme za dječja igrališta po Mjesnim odborima

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izvanredno održavanje 2 županijske i 3 lokalne ceste na području Karlovačke županije

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izrada izvedbenog projekta sanacije nadvožnjaka, bukobrana i kolnika na državnoj cesti oznake DC 1 Rakovac u Karlovcu, dionica 10 i dionica 11

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Rastavljači za vanjsku montažu

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Zavojni materijal

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Ugovaranja vanjskih stručnjaka za uredničke poslove i lekturu 2 priručnika

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)