Feedback

Javna nadmetanja za područje Šibensko-kninska

Na stranici tenderi.hr pronaći ćete najveću listu tendera s područja Šibensko-kninske županije kao i sve ostale objave vezane uz te tendere.

Prikupili smo ove tendere s EOJN-a, iz tiska i s više od 10.000 internet stranica u Hrvatskoj i izabrali ih između velikog broja objava koje imamo u našoj bazi. Tenderi.hr rado će Vam pomoći pronaći točno one tendere iz Šibensko-kninske županije u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vrijeme 7-dnevnog besplatnog testa možete procijeniti kakvu Vam podršku tenderi.hr mogu pružiti u procesu odabira tendera!

341 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 35)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Izrada projektno tehničke dokumentacije " " Svjetlovodna distribucijska mreža NGA" &quot 27.11.18 06.12.18 Šibensko-kninska županija
Izgradnja asfaltnog zastora na području Grada Vodica - IV faza 31.12.18 23.01.19 Šibensko-kninska županija
Javna nabava male vrijednosti za izvođenje radova na izgradnji šetnice javne namjene Luna - Zamalin u Tribunju 06.12.18 07.01.19 Šibensko-kninska županija
Izrada projektno tehničke dokumentacije " " Svjetlovodna distribucijska mreža NGA" &quot 12.11.18 06.12.18 Šibensko-kninska županija
Energetska obnova Dječjeg vrtića Građa 15.01.19 07.02.19 Šibensko-kninska županija
Energetska obnova Dječjeg vrtića Šibenski tići 15.01.19 06.02.19 Šibensko-kninska županija
Zamjena 220 V DC sustava pomoćnog napajanja u TS Sinj i TS Knin 29.11.18 20.12.18 Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija
Zamjena portala sabirničkih sustava 110 kV u TS Bilice 01.10.18 22.10.18 Šibensko-kninska županija
Izgradnja pristaništa za brodove NP Krka u Skradinu - I. faza 31.12.18 22.01.19 Šibensko-kninska županija
Nabava agroklimatskih stanica 14.11.18 Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Istarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija

Izrada projektno tehničke dokumentacije " " Svjetlovodna distribucijska mreža NGA" &quot

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Izgradnja asfaltnog zastora na području Grada Vodica - IV faza

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Javna nabava male vrijednosti za izvođenje radova na izgradnji šetnice javne namjene Luna - Zamalin u Tribunju

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izrada projektno tehničke dokumentacije " " Svjetlovodna distribucijska mreža NGA" &quot

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Energetska obnova Dječjeg vrtića Građa

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Energetska obnova Dječjeg vrtića Šibenski tići

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Zamjena 220 V DC sustava pomoćnog napajanja u TS Sinj i TS Knin

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Zamjena portala sabirničkih sustava 110 kV u TS Bilice

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Izgradnja pristaništa za brodove NP Krka u Skradinu - I. faza

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Nabava agroklimatskih stanica

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Obavijest o sklopljenim ugovorima