Feedback

Javna nadmetanja za područje Splitsko-dalmatinska

Na stranici tenderi.hr pronaći ćete najveću listu tendera s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Svejedno kojom se djatnošću bavite, na pravom ste mjestu - kod nas možete pronaći sva javna nadmetanja objavljena u Splitsko-dalmatinskoj županiji kao i u ostalim dijelovima Hrvatske, bez obzira na njihovu procijenjenu vrijednost.

Ova je lista rezultat pregleda EOJN-a, tiska i više od 10.000 internet stranica koje naš odjel za prikupljanje podataka prati svaki dan. Tenderi.hr rado će Vam pomoći pronaći točno one tendere iz Splitsko-dalmatinske županije u kojima vidite najbolju mogućnost prodaje.

Za vrijeme 7-dnevnog besplatnog testa možete procijeniti kakvu Vam podršku tenderi.hr mogu pružiti u procesu odabira tendera!

1.221 objave/a je pronađeno s ovom pretragom. Stranica: 1 ( od 123)
  Naslov Objavljeno Rok Regija
Oprema za dijagnostiku kao podrška dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC - a Split - RTG dijagnostika ( u vrijednosti 1. 279. 950, 00 kn bez PDV - a od ukupno 2. 145. 950, 00 kn bez PDV - a 26.06.18 31.07.18 Splitsko-dalmatinska županija
Opskrba električnom energijom 18.06.18 03.07.18 Splitsko-dalmatinska županija
Opskrba električnom energijom 25.05.18 03.07.18 Splitsko-dalmatinska županija
Građevinski radovi na hitnim intervencijama, održavanju, priključcima i izgradnji elektroenergetskih objekata za grupu područja Jug 16.04.18 02.05.18 Splitsko-dalmatinska županija
Oprema za dijagnostiku kao podrška dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC - a Split - RTG dijagnostika ( u vrijednosti 1. 279. 950, 00 kn bez PDV - a od ukupno 2. 145. 950, 00 kn bez PDV - a 18.06.18 31.07.18 Splitsko-dalmatinska županija
Usluga izrade dokumentacije za provedbu javnih nabava 30.05.18 20.06.18 Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Istarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija
Namirnice III - Prehrambeni proizvodi razni 17.07.18 23.07.18 Splitsko-dalmatinska županija
Usluge stručnog nadzora gradnje centra za gospodarenje otpadom u Splitsko - dalmatinskoj županiji 17.07.18 23.07.18 Splitsko-dalmatinska županija, Grad Zagreb
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Radovi na stalnom graničnom prijelazu za pogranični promet Sebišina 06.07.18 Splitsko-dalmatinska županija
OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete 10.07.18 Splitsko-dalmatinska županija

Oprema za dijagnostiku kao podrška dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC - a Split - RTG dijagnostika ( u vrijednosti 1. 279. 950, 00 kn bez PDV - a od ukupno 2. 145. 950, 00 kn bez PDV - a

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Opskrba električnom energijom

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Ispravak / Poništenje

Opskrba električnom energijom

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Građevinski radovi na hitnim intervencijama, održavanju, priključcima i izgradnji elektroenergetskih objekata za grupu područja Jug

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Oprema za dijagnostiku kao podrška dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC - a Split - RTG dijagnostika ( u vrijednosti 1. 279. 950, 00 kn bez PDV - a od ukupno 2. 145. 950, 00 kn bez PDV - a

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Usluga izrade dokumentacije za provedbu javnih nabava

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Tender (sve procedure)

Namirnice III - Prehrambeni proizvodi razni

Vrsta ugovora Roba
Vrsta objave: Prethodna obavijest

Usluge stručnog nadzora gradnje centra za gospodarenje otpadom u Splitsko - dalmatinskoj županiji

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Prethodna obavijest

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA - Radovi na stalnom graničnom prijelazu za pogranični promet Sebišina

Vrsta ugovora Radovi
Vrsta objave: Prethodna obavijest

OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA Pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete

Vrsta ugovora Usluge
Vrsta objave: Prethodna obavijest