Feedback

Ciljevi održivog razvoja

19. rujan 2017

Svjetski su čelnici 2015. godine usvojili niz ciljeva usmjerenih na resurse za pomoć u razvoju širom svijeta. Među glavnim ciljevima možemo istaknuti iskorjenjivanje siromaštva, zaštitu okoliša i prosperitet zemalja u razvoju.

Kraj siromaštva
Iako je indeks siromaštva smanjen za gotovo 50% u zadnjih 20 godina, 1 od 5 ljudi u zemljama u razvoju preživljava s manje od 1,25 dolara na dan, a znatno veći broj ljudi preživljava s jedva nešto većim iznosom. Siromaštvo ide dalje od nedostatka monetarnih resursa i očituje se u nedostatku hrane, ograničenom pristupu mogućnosti školovanja, diskriminaciji i niskoj razini sigurnosti.

Iskorjenjivanje gladi
Poljoprivrednicima se može pružiti financijska pomoć, okoliš može biti zaštićen, poljoprivredna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo mogu sve opskrbljivati hranom, a u isto vrijeme prehrambeni sektor može biti ogroman gospodarski pokretač. U svijetlu ove situacije, klimatske promjene sve su izraženije, a oni koji su već u najnepovoljnijem položaju dodatno su izloženi visokom riziku od suša i poplava. Mjere za postizanje iskorjenjivanja gladi očituju se u reformi poljoprivrednog ekosustava u svijetu.

Zdravlje i blagostanje
Omogućavanje zdravog života i promicanje blagostanja za sve osnova je za omogućavanje održivog razvoja. Iako je ostvaren veliki napredak na polju kvalitete života, dugovječnosti i majčinstva, teme poput smanjenja broja oboljelih od raznih bolesti, kao što su npr. tuberkuloza ili HIV, još su uvijek veliki izazov. Ovim ciljem pokušava se potpuno iskorijeniti širok raspon bolesti i suočiti se s novim rizicima za zdravlje u cijelom svijetu.

Dostupno obrazovanje
Posljednjih su godina ostvareni važni ciljevi koji se odnose na pristup obrazovanju na svim razinama i stope educiranosti u zemljama u razvoju su porasle, osobito kada su djevojke u pitanju. Na ovoj je polju još uvijek potrebno udvostručiti napore kako bi se ostvario jedinstveni nivo obrazovanja u cijelom svijetu temeljen na jednakim mogućnostima.

Jednakost među spolovima
Žene i djevojke još su uvijek diskriminirane diljem svijeta. Prema ženskom rodu postupa se posebno diskriminirajuće u zemljama u razvoju. Jednakost među spolovima univerzalno je ljudsko pravo koje započinje jamstvom pristupa obrazovanju, medicinskoj skrbi, pristojnom poslu i unapređenjem zastupljenosti u političkom managementu. Ako se navedene stavke poboljšaju, društvo u cjelini imat će direktnu korist.

Čista voda
Sigurnost hrane ugrožena je zbog loše kvalitete vode. Higijenske usluge koje omogućavaju pristup vodi bez nečistoća osnova su koja jamči opstanak najsiromašnijim obiteljima na svijetu. Suša i voda loše kvalitete pojačavaju glad i neishranjenost.

Održiva energija i pozitivan odnos prema okolišu
Održiva energija nužna je kako bi se mogli suočiti s najvećim izazovima današnjice. Potrebno je suočiti se s klimatskim promjenama i politikom proizvodnje hrane kako bi se unaprijedilo gospodarstvo zemalja u razvoju.

Kvalitetna radna mjesta i gospodarski rast
Činjenica da netko ima posao ne jamči izlazak iz siromaštva. U narednim godinama stvaranje kvalitetnih novih radnih mjesta i dalje će biti veliki izazov za gospodarstva gotovo svih zemalja. Kako bi ostvarile ovaj cilj, države trebaju stvoriti neophodne uvjete koji će ljudima omogućiti pronalaženje kvalitetnih radnih mjesta bez lošeg utjecaja na okoliš.

Industrija, inovacije i infrastruktura
Da bi se osigurao održivi razvoj, bitno je ulagati u prometnu infrastrukturu, navodnjavanje, energiju i tehnologiju. Porast broja stanovnika i urbanizacija generiraju nužnost ulaganja u održive gradove koji će im omogućiti da budu otporniji na klimatske promjene.

Smanjenje razlika
Međunarodna zajednica ostvarila je velike ciljeve izvukavši veliki broj ljudi iz siromaštva, ali ipak u najranjivijim zemljama i dalje postoje velike razlike u mogućnosti pristupa sanitarnim uslugama, obrazovanju i osnovnim potrepštinama.
Iako su razlike plaća između zemalja smanjene, unutar pojedine zemlje razlike su porasle.

Održivi gradovi i zajednice
Gradovi su ljudima omogućili društveni i gospodarski napredak. Ipak postoje mnogi problemi u održavanju gradova na način da mogu stvoriti nova radna mjesta i zdrav život bez narušavanja prirodnih resursa. Glavni problemi su brojna zagušenja, nedostatak sredstava za pružanje osnovnih usluga, nedostatak prikladnog smještaja i oštećenja infrastrukture.
Problemi s kojima se gradovi suočavaju mogu biti uspješno riješeni iskorištavanjem resursa i smanjivanjem zagađivanja.

Proizvodnja i odgovorna potrošnja
Potrošnja i održiva proizvodnja sastoje se od poticanja učinkovitog korištenja resursa i energije i olakšavanju pristupa osnovnim uslugama, kvalitetnom zaposlenju i boljoj kvaliteti života.
Također, važna je suradnja između proizvođača i krajnjeg potrošača koja uključuje edukaciju potrošača o održivom načinu života putem točnih informacija.

Klimatske promjene
Klimatske promjene pogađaju sve zemlje i kontinente s posebno negativnim utjecajem na nacionalna gospodarstva i kvalitetu života siromašnih ljudi. U budućnosti će posljedice biti još i gore.
Najsiromašnija područja najviše osjete posljedice klimatskih promjena koje uključuju podizanje razine mora i ekstremne meteorološke uvjete. Ukoliko nešto ne poduzmemo, prosječna temperatura na površini zemlje mogla bi narasti za 3 °C do kraja ovog stoljeća, a najsiromašniji i najugroženiji će biti najviše pogođeni s tom promjenom. Rješenje leži u održivoj gospodarskoj aktivnosti i odgovornom odnosu prema okolišu i klimatskim promjenama.
Važno je da što više ljudi počne koristiti obnovljive izvore energije i druga rješenja za smanjenje emisije onečišćenja. Ključno je da međunarodna zajednica surađuje na ovom polju.

Podmorski život
Oceani svijeta i njihovo dobro 'zdravlje' osnovni su uvjet čovjekovog opstanka na Zemlji. Odgovorno upravljanje ovim prirodnim resursima ključ je održive budućnosti.
 
Ekosistemi
Šume su bitne u borbi protiv klimatskih promjena - 30% zemljine površine pokriveno je šumama i one pružaju sigurnost i zaštitu. Svake se godine uništi 13 milijuna hektara šuma, a degradacija je posebno izražena na suhim područjima gdje je prouzročila nastajanje pustinja na području od 3.600 milijuna hektara. Deforestacija i nastanak pustinja ima utjecaj na živote tisuća ljudi.

Mir, pravda i stabilne institucije
Sudska vlast i policija i dalje su pod velikim utjecajem korupcije, mita, krađe i fiskalnih prijevara, što uzrokuje štete u zemljama u razvoju koje se mjere u milijunima dolara. Vladavina prava i samostalnost policije imaju ključnu ulogu u ostvarenju ovog cilja.

Savezi za postizanje ciljeva
Kako bi se ostvarili ranije navedeni ciljevi, nužno je razviti održivi program koji može koordinirati sve saveze između javnog sektora i civilnog društva. Potrebno je usvojiti hitne mjere usmjerene na odobravanje svih resursa namijenjenih potrebnoj transformaciji kako bi se moglo nastaviti raditi na ciljevima održivog razvoja.


Ovi se ciljevi mogu činiti daleki i apstraktni, ali oni se svakodnevno ostvaruju u stotinama razvojnih tendera. Jedan primjer za to je ostvarenje iskorjenjivanja gladi. U tenderima se traži nabava sjemena za farmere, cjepiva za stoku, programi obuke za poljoprivrednike, izgradnja sustava navodnjavanja, itd.
Drugi primjer je osiguravanje čiste vode. Objavljuju se razni tenderi za pročišćavanje vode, ugradnju postrojenja za pročišćavanje vode, izgradnju kanalizacije, mjerenja kemijskog sastava vode, itd.

Ukoliko Vaša tvrtka želi doprinijeti ostvarenju ovih ciljeva, nema boljeg načina nego sa svom svojom profesionalnošću i stručnošću sudjelovati u provedbi nekog od razvojnih projekata.
 

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.