Feedback

Dostava e-ponuda kroz EOJN

26. veljača 2016

U nekim državama članicama EU slanje ponuda elektronskim putem već postoji u praksi, a do 2018 bit će obavezno u svim članicama.

U Hrvatskoj od 01.01.2016 ponuditelji u postupcima javne nabave velike vrijednosti mogu dostavljati ponude jedino i isključivo elektronskim putem, a od 01.07.2016 isto će vrijediti i u postupcima javne nabave male vrijednosti.

Sukladno pozitivnim propisima o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj, slanje e-ponuda dozvoljeno je isključivo putem Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN) kojeg vode i održavaju Narodne novine d.d. iz Zagreba.

Detaljne upute za ponuditelje za dostavu e-ponuda kroz EOJN, možete pronaći na stranicama Temporisa.


Na bagatelnu nabavu navedeni propis se ne primjenjuje.
Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, od 10. prosinca 2013 za nabave čija je procijenjena vrijednosti za nabavu robe i usluga do 200.000,00 kn bez PDV-a, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn bez PDV-a nije potrebno provoditi postupke javne nabave.
Ove izmjene imaju za posljedicu povećanje broja tzv. bagatelnih nabava koje naručitelji mogu provoditi po vlasitoj internoj proceduri, a ponuditelji.

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.