Feedback

Elektronička dostava ponuda

18. ožujak 2016
VAŽNO ZA PONUDITELJE
  • Pri izradi ponude, ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje
  • Format dokumenta mora biti nediskriminirajući, omogućiti ponuditeljima da dostave svoju ponudu, te mora biti takav da ponuditelj može sigurno potpisati korištenjem naprednog elektroničkog potpisa
  • Do isteka roka za dostavu ponuda, ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati
  • Ponuda se može sastojati od više dijelova
  • Neke potvrde ili izjave ne mogu se dostaviti elektroničkim putem - dokazi koji se vežu uz jamstvo za ozbiljnost ponude ili neki opsežni katalozi npr., ostavljaju se klasičnim putem!
  • Na omotnici obavezno naznačiti na koji postupak javne nabave i na koju ponudu se odvojeni dokumenti odnose, te takva omotnica sadrži sve podatke, s dodatkom „dio/dijelovi ponude koji se dostavlja/ju odvojeno“.

Izvor: Materijali sa seminara Upravljanje bagatelnom nabavom u organizaciji tvrtke Info puls doo.

 

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.