Feedback

Elektronička javna nabava, razlozi isključenja i dokazi sposobnosti ponuditelja

19. ožujak 2015
Vrijeme i mjesto održavanja:
09.04.2015, Zagreb

Kotizacija:
1.290,00 kn + PDV

Online prijava na seminar

Iz programa seminara:
Elektronička javna nabava i ponuda
    Ponuda u javnoj nabavi
    Aktivnosti ponuditelja u postupku pregleda i ocjene ponuda
    Aktivnosti naručitelja u postupku pregleda i ocjene ponuda
    Uvid u ponude
    Najčešće greške naručitelja i ponuditelja
    Elektronička javna nabava
    Obvezni i neobvezni moduli e-nabave
    Javno otvaranje e-ponuda – za naručitelje
    Postupak predaje e-ponuda – za ponuditelje

Praktična primjena članka 92. Zakona o javnoj nabavi
    Odjeljak Zakona u kojem je moguće koristiti mogućnosti predviđene člankom 92. Zakona o javnoj nabavi
    Razlozi isključenja ponuditelja - obvezni i ostali
    Dokazi sposobnosti ponuditelja
    Traženje pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda

Rokovi u postupcima javne nabave i sklapanje ugovora u javnoj nabavi
    Pregled osnovnih rokova u javnoj nabavi i način računanja rokova
    Izvršnost odluke o odabiru
    Sklapanje ugovora o javnoj nabavi

Žalbeni postupak u RH
    Interes za vođenje žalbenog postupka
    Odluke Državne komisije povodom žalbe
    Pobijanje odluka Državne komisije i odgodni učinak upravne tužbe
    Troškovi žalbenog postupka
    Primjeri iz prakse Državne komisije

Predavači
Tatjana Kreč, magistra ekonomije radi u Državnom uredu za središnju javnu nabavu.
Ines Pavlačić diplomirana je pravnica zaposlena u Državnom uredu za središnju javnu nabavu, na pravnim poslovima vezanim uz sklapanje ugovora i okvirnih sporazuma te u žalbenim postupcima. 

Više detalja pročitajte ovdje.

 

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.