Feedback

NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE - 2016. Program usavršavanja iz područja javne nabave

04. ožujak 2016

Novine u sustavu javne nabave


Jeste se već prijavili? Seminar se održava 15.04.2016 u Zagrebu. Požurite!

Teme:
  • Nove direktive – pregled najznačajnijih promjena u odnosu na dosadašnja pravila javne nabave: mehanizmi za olakšanje pristupa nadmetanjima malim i srednjim poduzetnicima, jedinstveni europski dokument za nabavu (ESPD), e-nabava
  • Novine u procedurama javne nabave: novi režim nabave usluga, pregovarački postupak javne nabave, partnerstvo za inovacije
  • Kriteriji za odabir ponude i razlozi isključenja: nove odredbe o kriterijima za odabir ponude – troškovi životnog vijeka proizvoda, provedba politike zaštite okoliša u javnoj nabavi, promjene u načinu dokazivanja ispunjavanja uvjeta za sudjelovanje u postupku javne nabave, mogućnosti provjere dokumentacije kroz e-Certis baze

Detalji i prijava ovdje.

Seminar se održava u organizaciji tvrtle Verlag Dashofer doo.

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.