Feedback

Partnerstvo za inovacije - nova vrsta postupka javne nabave

03. veljača 2017

Novi Zakon o javnoj nabavi iz prosinca 2016. uveo je potpuni novi postupak javne nabave - Partnerstvo za inovacije – koji ima za cilj razvoj inovativne robe, usluga ili radova kao i njihovu kupnju, naravno, pod uvjetom da su u skladu s razinama izvedbe i maksimalnim troškovima dogovorenim između javnog naručitelja i sudionika.


Javni naručitelji mogu koristiti ovaj postupak temeljem članka 85, a sektorski naručitelji temeljem članka 356. Zakona o javnoj nabavi iz prosinca 2016.

Naručitelj odabire ovaj postupak javne nabave samo u slučaju kada prethodnim istraživanjem i analizom tržišta (prema člancima 198. i 199. ZJN-a iz 2016) utvrdi da na tržištu ne postoje odgovarajuće robe, usluge ili radovi koji mogu zadovoljiti njegove potrebe.

 

FAZE POSTUPKA

Početak postupka kojim javni naručitelj dodjeljuje ugovor o partnerstvu za inovaciju započinje slanjem poziva na nadmetanje.

Javni naručitelj obavezan je u dokumentaciji o nabavi odrediti potrebu za inovativnom robom, uslugom, odnosno radovima, i navesti minimalne zahtjeve i kriterije koje sve ponude trebaju zadovoljiti. U dokumentaciji o nabavi također se mora odrediti na koji način će se urediti prava intelektualnog vlasništva.

Svaki zainteresirani gospodarski subjekt može dostaviti zahtjev za sudjelovanje u roku za dostavu zahtjeva. Rokovi su propisani člancima 229. i 236. ZJN-a 2016.

Na temelju uvjeta i zahtjeva, javni naručitelj ocjenjuje pravodobno dostavljene zahtjeve za sudjelovanje i tome sastavlja zapisnik.
Javni naručitelj obavezan je dostaviti odluku o nedopustivosti sudjelovanja natjecateljima koji neće biti pozvani na sudjelovanje u partnerstvu.
 
Partnerstvo za inovacije provodi se kroz uzastopne faze pregovaranja.

Inicijalnu ponudu mogu dostaviti samo oni natjecatelji koje javni naručitelj pozove na dostavu inicijalne ponude.

U fazi pregovora (prema člancima 124-127. ZJN-a 2016) javni naručitelj može pregovarati o inicijalnim i svim sljedećim ponudama s ponuditeljima kako bi poboljšali njihov sadržaj, osim u slučaju konačne ponude.

Minimalni zahtjevi i kriteriji za dodjelu ugovora, koje je obvezno navesti u dokumentaciji o nabavi, ne mogu biti predmet pregovora.

O vođenju pregovora javni naručitelj je dužan sastavljati zapisnik će čiji sadržaj, način izrade i dostave biti propisati pravilnikom od strane ministarstva gospodarstva.

U fazi pregovora javni naručitelj obvezan je osigurati jednako postupanje prema svim ponuditeljima i ne smije pružati informacije na diskriminirajući način, a kako bi se moglo pogodovati pojedinim ponuditeljima na štetu drugih.

Ponuditeljima koji neće biti pozvani u sljedeću fazu postupka, javni naručitelj obvezan je dostaviti odluku o odbijanju ponude, a ponuditeljima čije ponude nisu odbijene obvezan je u pisanom obliku istovremeno dostaviti obavijest o svim izmjenama tehničkih specifikacija ili druge dokumentacije o nabavi te, ukoliko je potrebno, ostaviti ponuditeljima dovoljno vremena za izradu i podnošenje izmijenjenih ponuda.

U konačnoj fazi pregovora javni naručitelj obvezan je preostale ponuditelje obavijestiti o zaključenju pregovora i odrediti jedinstveni rok za podnošenje bilo kakvih novih ili pak revidiranih ponuda.

Jedini kriterij odabira ponude u partnerstvu za inovacije je isključivo najbolji omjer cijene i kvalitete, (članak 130. ZJN-a 2016). Dakle, primjenjuju se kvalitativni kriteriji koji se odnose na sposobnost natjecatelja u području istraživanja i razvoja te razvoju i provedbi inovativnih rješenja.

Završna faza i ovog postupka javne nabave je izvršnost odluke o odabiru ili odluka o poništenju.

Kako bi bili upoznati s inovacijama i izmjenama u postupcima javne nabave, pozivamo Vas da dođete na edukaciju iz javne nabave. Raspored edukacija pogledajte ovdje.
 
Izvor: Info-puls

tenderi.hr nisu odgovorni za sadržaj povezanih stranica.